DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Kystleksikon  Kustlexikon
Kustlexikon #53
Kustlexikon #53
Kustlexikon #53
Kustlexikon #53

Kustlexikon

#53

Av Joakim Tenglin

Boön – historisk plats vid Karlshamn

Ek var mycket viktigt i Sverige som skeppsbyggnadsmaterial under framförallt 1600-talet. Blekinge hade mycket ek och dåvarande kung, Karl X Gustaf anlade vid fiskesamhället Bodekull, som senare blev staden Karlshamn, ett örlogsvarv. Varvet på Boön var Sveriges största av sin samtid men mest byggdes där mindre fartyg. Det största skeppet som byggdes på Boön var Regalskeppet Nyckeln. 51m lång och 12,5m bred förde hon 84 kanoner på tre batteridäck. Besättningen bestod av ca: 300 sjöfolk och 100 knektar. Nyckeln deltog i flera sjöslag bl.a. ”slaget om Öland” 1676 där både Kronan och Svärdet förliste. Nyckelns öde beseglades först 1679 då hon gick på grund vid ett slag med Danskarna NO Svinö och sattes i brand av de egna för att undgå fiendens händer.
Idag är Boön med sitt dåtida skeppsvarv och försvarsskans sedan länge bortglömt som riksintresse och är mest rekreationsområde med naturstigar och minnesstenar.

Dykningen innebär lite bärande om man inte är båtburen. De grunda dykmöjligheter som erbjuds längs Boöns strandlinje kan vara mycket givande och vackra. Särskilt de grunda blåstångsbältena vid sydsidan av ön är en bra plats att se olika fiskarter och annat liv.

När man parkerat strax innan den korta gångbron som leder ut till Boön skådar man öns sydsida i linje med bron. De närmsta hällarna är långgrunda och hala. Det är enklare att gå stigen 200-300m bort. Här är det bättre för i och uppgång ur vattnet! Rakt söderut är det gott om blåstång som sträcker sig ganska långt bort från stranden. Djupet varierar mellan 3-9m. För att komma lite djupare kan man ta kompasskurs på sjömärket Eneskärs kummel. Kumlet är lätt att identifiera. På öarna i öster syns en vit cylinderformad gjuten tingest som mest liknar en fyr. I den riktningen blir det mellan 12-20m djupt beroende på hur långt man simmar. I början är det ganska stora block av röd granit. Efter hand planar bottnen ut och blir mer flack. Simmar man väldigt långt i riktning mot Eneskär finns risk att hamna ute i farleden!

I tångbältet kan man stöta på det mesta ur östersjöfaunan men vanligast är de talrika smörbultarna och mysisräkor som ofta samlas i stora stim. Det kan vara tillfälligheter men ofta talar dykare om att de sett havsöring och lax i detta område.
Förutom faunan i den kuperade bottenmiljön hittas ibland spår av historien. Kritpipor är ganska vanligt medan även enstaka kopparmynt hittats. Troligen var skärgårdslivet väldigt aktivt här när varvet och skansen var verksamma.

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser