DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Kystleksikon  Kustlexikon
Kustlexikon #54
Kustlexikon #54
Kustlexikon #54
Kustlexikon #54

Kustlexikon

#54

Av Rikard Godlund

Boviken  – Västra Vättern

Boviken på Vätterns västra sida är en dykplats som är mycket bra att känna till. När det blåser mycket under lång tid blir det ibland svårt att hitta en dykplats i Vättern som går att dyka vid både från båt och från land. Då är det bra att känna till Boviken. Boviken är en liten skyddad vik innanför Kyrkogårdsön vid norra Vätterns västra kust. Här är det nästan alltid lugnt.

Boviken präglas av sin mjukbotten och det är lätt att röra upp dy från botten så att sikten blir förstörd. För de dykare som kan hålla koll på avvägningen finns det en hel del fin att uppleva. Det ligger mycket gamla träd under vattnet som idag bosätts av mängder av kräftor. Kräftorna brukar också titta ut från sina lerhålor som är mycket vanliga i Boviken. Det är kul att leta efter kräftspröt i det vita lervattnet som tycks pumpa ut ur hålorna.

Längs den norra sidan av Boviken finns en hel del gamla grejer efter att leta bland. Det finns en hel del lämningar efter gamla båtplatser och hamnar som har satt sina spår under ytan. Det är inte ovanligt att hitta riktigt gamla flaskor vid dyk vid Boviken. 
Maxdjupet ligger runt 18 meter, men den bästa dykningen finns ned till ca 10 meters djup. Djupare än 10 meter är det mest bara kal botten. I partier är det dessutom ganska flackt och ibland svår navigerat. På de grundare djupen finns mer att så och sluttningen från land gör dykplaten lättare att navigera på.

Som plats för kursdyk vid stora dykkurser är Boviken inte en plats att rekommendera med tanke på den mjuka botten som lätt rörs upp, men för mindre sällskap av dykare är den här dykplatsen värd att känna till inte minst vid dåligt väder.

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser