DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Kystleksikon  Kustlexikon
Kustlexikon #58
Kustlexikon #58
Kustlexikon #58
Kustlexikon #58

Kustlexikon

#58

Av Joakim Tenglin

Saltösund – Karlskrona

Gamla Saltöbron togs i bruk 1920 då ön började bebyggas och anses vara Sveriges äldsta cementbro, en byggteknik som redan de gamla romarna använde. Södra Saltö med ”Saltö utkik” var fram till 1940-talet, då det skedde en satsning på fiskhamnen, rekreationsområde.
Under 1950-talet skedde en stor expansion av hamnen och fryshusets kapacitet fördubblades. 1952 flyttade segelsällskapet sin verksamhet till Dragsö och den sista rekreationsanläggningen försvann från södra Saltö. 1965 öppnades den nya bron. Under 1980-talet gjordes åter en stor satsning på fiskhamnen. 1999 intog Saltö en sjätteplats i landet med totalt 12 656 ton landad fisk.
Vid igångsplatsen är det grunt men sluttar brantare en bit ut. Det är mest att titta på precis under broarna och bropelarna på nya bron är täckta med små blåmusslor. Det är i regel relativt bra sikt (4-8m) vid broarna i Karlskrona skärgård då den oftast svaga strömmen sköljt undan sedimentet. I samband med riklig nederbörd är sikten oftast dålig (0,5-2m)
Om man planerar att dyka under båda broarna på samma dyk bör man börja simma till den äldre norra bron först eftersom strömmen oftast kommer från norr och då kan man bara sakta glida med strömmen mot den moderna bron när det är dags att skifta. Mängder med ljusa snäckor täcker bitvis bottnen.
Flera cyklar brukar ligga under broarna och ibland andra ting såsom kundvagnar, vägkonor mängder av flaskor etc. Det har hänt att kommunens eller andra yrkesdykare rensat bottnarna från skräp men det verkar alltid fyllas på med nya objekt och dessa rensningar förefaller vara med flera års mellanrum.
Djupast är det under södra bron och där blir det omkring 5m djupt. I övrigt varierar djupet mellan 2-4m. Tar man sig ännu längre söderut mot själva Saltö fiskehamn söder om de båda broarna blir det några meter djupare och sämre botten. Eventuell båttrafik ser er dykflagga sent om ni satt upp den mellan broarna. Har man två flaggor kan det vara idé att sätta en vid varje broinlopp. Sommartid kan båttrafiken vara riklig och dykflagga är alltid lite extra viktigt på denna dykplats. En ytorganisation med dykledare som kan varna båtförare om dykarnas belägenhet är också att rekommendera.
Karlskrona örlogsstad är världsarv med Marin museum och flera andra sevärdheter om man har tid att spendera i området.

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser