DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Reportage  Reportage

Laddat och klart!

Världens första militära undervattensmuseum öppnar i Akaba.

Text: Dom Lee Zaax

För snart två år sedan, i november 2017, hade vi nöjet att få vara med när ett utrangerat militärflygplan av typen Hercules C-130 sänktes i Röda havet utanför Akaba i Jordanien. Det hela skedde i samband med en stor ceremoni arrangerad av Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA), där internationella medier var inbjudna. Flygplanet vilar nu på botten nära den välkända stridsvagnen vid South Beach. Detta välorganiserade evenemang väckte uppmärksamhet i dykkretsar över hela världen och satte Akaba på dykkartan. Idag är vraket ett populärt dykmål och fungerar samtidigt som ett konstgjort rev där det myllrar av liv.

19 nya attraktioner
För att minimera påverkan på det marina ekosystemet föregicks sänkningarna av en månads noggranna undersökningar, fotografering och planering. Först därefter påbörjades den sju dagar långa operationen med att placera ut de olika objekten.
Åtta av dem står på ett djup av 15-20 meter, medan de övriga kan beskådas på 20-28 meters djup, vilket gör att besökare kan uppleva dem på tre olika sätt. Man kan snorkla, ta en tur med glasbottenbåt eller dyka ner i “krigszonen”. Militärmuseet kommer över tid att växa, vartefter nya förvärv läggs till.

Ett nytt slags museum
Museet syftar till att erbjuda en ny typ av upplevelse, där tonvikten ligger på samspelet mellan sport, miljö och själva museiföremålen. ASEZA har lagt stora resurser på sanering av fordon och materiel. Före sänkningen avlägsnades alla miljöfarliga material, för att dessa inte ska hamna i havet. Museets placering bidrar också till att bevara de naturliga reven, eftersom det minskar påfrestningen, då besökarna nu har fler alternativa dykplatser. Akabas militära undervattensmuseum är resultatet av ett partnerskap mellan offentlig och privat sektor. ASEZA ansvarade för planeringen, förberedelserna och sänkningarna, medan Akabas hamn tillhandahöll manskap och mobila pontonbryggor, vilka användes under arbetet. Företaget Aqaba Port Marine Services Company (APMSCO) ställde upp med bogserbåtar. Uppbyggnaden av detta museum skulle inte ha varit möjligt utan insatser från den jordanska flottan, som hjälpte till att upprätthålla säkerheten under hela projektet

Ökenkrig
"En vecka före det stora evenemanget hade jag möjlighet att dyka på några av de nya vraken som sänkts på grundare djup. Det var verkligen en spektakulär upplevelse", berättar Dom Lee Zaax. De militära fordonen och materielen, som jag väl känner igen från min militärtjänst och från krigsfilmer, är placerade som i en stridsgruppering, och när vi närmar oss platsen blir silhuetterna allt tydligare. Jag tänkte att om ett gäng slamkrypare till dykare skulle simma över botten så att sand och sediment rörs upp, så skulle det hela likna en scen från ett ökenslag. I det grunda området finns ett fält, där ålgräs breder ut sig och sluttar ner till 15 meter. Där möter man en sandbotten som långsamt fortsätter ner till 24 meters djup. Det är här det artificiella revet börjar. Jag gjorde ett kort stopp vid två massiva kanoner, där vi tog några foton innan vi förflyttade oss vidare till ett trupptransportfordon. Jag är ingen expert, men vid en första...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Sænkningen af de militære vrag i Aqababugten.
Sænkningen af de militære vrag i Aqababugten.
Läs artikeln i DYK #46:

SOME images:
, , ,

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser