DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
De flesta havsborstmaskar lever dolda nere i leran, men guldmusen är en storvuxen art som ofta kryper runt uppe på botten.
Honor och unga havskräftor tillbringar större delen av sitt liv nere i gångar eller gångsystem medan storvuxna hanar ofta spatserar omkring på botten.
Den spetsstjärtade smörbulten är vanligt förkommande på lerbottnar i Gullmarsfjorden under 30 meters djup.
På lerbottnarna med riktigt fint sediment finner man ofta sjöpennor. De kan avge ett svagt, grönaktigt ljus om man vidrör dem försiktigt.
Knaggrockan trivs bäst vid lerbottnar, men den finns även på sand- och grusbotten.
Pirålen är mycket vanlig vid lerbottnar, men arten kräver en hög salthalt och den finns därför normalt inte grundare än 50 meter i svenska vatten.

Närbild

– havets bortglömda dykplatser

Text och foto: Anders Salesjö/undervattensbilder.se

Lerbottnarna har sitt eget unika djurliv; havskräftor, sjöpennor och storvuxna cylinderrosor är exempel på typiska lerbottensdjur. Med lite tur finner man även rockor och pirålar samt givetvis en och annan havsborstmask, fast de döljer sig oftast nere i leran.

Har du någon gång dykt vid en lerbotten? Om du har det, gjorde du det av misstag eller dök du verkligen ut över leran med avsikt? Faktum är att de allra flesta dykare håller till vid bergväggar eller stenbottnar, och det är också dit som dykcentren i regel kör sina kunder. Vill man dyka på en lerbotten får man ofta fråga specifikt efter detta och då vill det till att de andra på båten tycker samma sak. Bergväggarna är som regel väldigt vackert färgade i förhållande till de monotont grå lerbottnarna, men man missar en stor mängd av havets djur om man aldrig dyker vid lerbotten. Mjukbottnar av lera är faktiskt den absolut vanligaste botten i havet och många djur finns bara på eller i leran.

Smörbultar och kräftor lever i gångar
På sten och bergväggar brukar dykare hitta en mängd djur, men så är det inte alltid på en lerbotten. Vid en första anblick kan det se tomt och öde ut på leran, men nere i botten döljer sig som regel ett myller av liv. Det är helt normalt att det finns 4 000 djur på en enda kvadratmeter och då är organismer som är mindre än en millimeter inte medräknade. De vanligaste invånarna är ormstjärnor, små musslor och havsborstmaskar, men det finns också större djur. I gångar eller hela gångsystem nere i leran lever havskräftor. Honor med ägg samt de små kräftorna lämnar sällan sina gångar, medan stora hanar ofta spatserar omkring uppe på sedimentet.
I samma miljö där man finner havskräftorna hittar man ofta en liten fisk som kallas spetsstjärtad smörbult. Precis som kräftorna söker även smörbulten skydd i gångar och håligheter nere i leran. Närmar man sig fisken allt för fort smiter den genast ner i sin håla. Smyger man sig däremot närmare försiktigt stannar de ofta kvar på leran i nära anslutning till sitt hål. Den spetsstjärtade smörbulten är en väldigt dåligt känd fisk. Arten blir inte mer än 11 centimeter lång och den är därmed för liten för att fastna i fisketrålarnas redskap och den har heller inget kommersiellt värde. Dessutom lever den oftast för djupt för att vara enkel att studera för biologerna. Man vet ingenting om fiskens fortplantning och man har även dålig koll på artens utbredningsområde. Det är dock helt klart att fisken är vanligt förekommande i Gullmarsfjorden från cirka 30 meters djup och neråt. Den har även rapporterats från provfisken i Skagerrak och Kattegatt sedan 1995.

Ståtliga koraller reser sig upp ur leran
Piprensare, sjöpennor och stora cylinderrosor är exempel på koralldjur som vi bara finner på lerbottnar. Gemensamt för många av dem är de inte nödvändigtvis behöver växa speciellt djupt, men de gör ofta det, i synnerhet i öppet hav. Många av koralldjuren på lerbottnar kräver nämligen såväl en hög salthalt som ett väldigt finkornigt sediment. Salthalten ökar med djupet och de små partiklar som bygger upp fina sediment sjunker bara till botten om det är riktigt stilla, vilket det ofta är då man kommer djupare ner....

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser