DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Rejse  Resa
Liveaboard – när insidan räknas
Liveaboard – när insidan räknas
Liveaboard – när insidan räknas
Liveaboard – när insidan räknas

Liveaboard

– när insidan räknas

Av John Bantin

Inte många upplevelser inom dykningen kan mäta sig med en bra dyksafari. Känslan att befinna sig på expedition och långt från allfarvägen är svårslagen. Men hur bör en safaribåt vara byggd? Vilka faktorer är viktiga för att resan ska bli framgångsrik? Vi har tittat in i skrovet på en typisk safaribåt.

MOTORN
Kanske skutans viktigaste del. Den ska ju transportera dig tryggt till resmålet och tillbaka därifrån. De flesta båtar idag har dubbla motorer. Det ger extra säkerhet. De ger också skepparen möjlighet att manövrera med högre precision. Sådant är inte minst viktigt när man ska samla upp dykare. Motorer monterade på stötdämpare ger mindre vibrationer och buller. Då blir det lättare att sova under färd.

SÄKERHET
Navigationsutrustningen är viktig för din säkerhet – trots att du knappast någonsin får se den. En GPS håller båten på rätt kurs och på avstånd från farliga rev. Radar gör det möjligt för skepparen att se andra båtar även på natten. Marin VHF-radio har tillräcklig räckvidd att hålla skutan i kontakt med land – även när man är så långt ut att mobiltelefoner saknar täckning.
Bland övrig säkerhetsutrustning finner man räddningsvästar, livbåt, radiofyrar med mera. Passagerarna bör få en säkerhetsgenomgång före avresa. Bara ett litet fåtal safaribåtar har med sig egen tryckkammare.

NER I OCH UPP UR VATTNET
Vid dykning från båt är en sak extra viktig. Det ska vara någorlunda enkelt att komma i vattnet och tillbaka ombord efter dyket. Kanske du åker sista biten till dykplatsen med gummibåt. Ändå gäller samma regler.
Safaribåten ska helst ha dykplattform nära intill ytan. Då kan varken du eller gummibåten komma i kläm under den när sjön går hög. Ju längre skutan är desto viktigare är det. Båtens förstäv vippar upp när den träffas av en våg framifrån. Det kan bli lite av en utmaning att ta sig ner och upp. Havet ligger ju sällan stilla som i en kvarndamm.
Området kring plattformen är ofta försett med sötvattensduschar. Där kan man skölja sig själv och utrustningen efter dyket. Det bör också finnas en eller flera toaletter i närheten. Man ska inte behöva gå droppande blöt genom salongen till sin hytt.

DYKDÄCK
Allt fler safaribåtar är specialbyggda för sitt ändamål. Ändå har inte många tillräckligt stort dykdäck i förhållande till antalet dykare ombord. Naturligtvis finns det undantag. Likafullt råder fortfarande en tendens till att salongen är för stor och dykdäcket för litet.
Du ska ha plats på dykdäcket att förvara hela din dykutrustning klar för användning. Mask och fenor ska ligga säkert undanstuvade. Gasflaskan ska fyllas där den är placerad. Flaskan ska vara väl fastgjord. Den får inte ha en chans att välta när fartyget rullar i sjön.

KABYSS
Välutrustat pentry med fantasifull och hårt arbetande kock är livsviktigt om du vistas ombord mer än en dag. Maten ska vara både välsmakande, näringsrik och varierad.

SKROV
Långt och smalt skrov ger god fart. Breda skrov erbjuder stabilare plattform när du väl har kommit fram. Träskrov ligger högt i vattnet och är känsligare för hårt väder. Stålskrov ligger djupare och rullar och stampar mindre. Men...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser