DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

Ljudets riktning – under vatten

► Ljudvågor rör sig fyra gånger snabbare under vattnet, på grund av att vatten har högre densitet än luft. Det beror på att molekylerna sitter närmare varandra, vilket gör att ljudvågorna lättare kan fortplantas, och därigenom får en högre hastighet.
Denna hastighetsökning är tillräcklig för att hjärnan inte längre klarar av att upptäcka skillnaden i huruvida ljudvågen träffar höger eller vänster öra först.
Det är dock inte den enda anledningen till att ljudriktningen är mer svårbedömd under vattnet. Människokroppen består av en så stor mängd vatten, så att ljudvågor under vattnet träffar hela kroppen samtidigt, och i princip går direkt in i huvudet. När ljudvågorna träffar alla delar av huvudet på samma gång, är det inte konstigt att hjärnan har svårt att avgöra var de kommer ifrån.

Sant eller falskt?
En del dykare påstår att de ibland kan avgöra ljudets riktning under vattnet. Är det bara inbillning, eller är det möjligt i praktiken? Det är svårt att avgöra, och så vitt vi vet har inga blindtester genomförts på detta område. Kortvariga ljud under vattnet är förmodligen omöjliga för vår hjärna att avgöra, men långvariga ljud, som exempelvis en båtmotor, skulle man kanske med viss träning kunna bestämma riktningen från.
Om det är möjligt vet vi inte, men flera dykare hävdar att de faktiskt kan uppfatta ljudets riktning under vattnet.

Från öra till öra
På land kan vi enkelt avgöra om ett ljud kommer från höger eller vänster sida, eftersom ljudvågorna träffar det ena örat något före det andra, och med märkbart högre volym. 
Örat längst bort från ljudkällan registrerar ljudet efteråt, dels eftersom det befinner sig längre bort, men även för att huvudet befinner sig framför. Trots att vi inte är medvetna om det, räcker det för att hjärnan ska kunna uppfatta skillnaden och beräkna ljudkällans riktning.

Dopplereffekt
Några framhåller begreppet doppler-effekt som ett verktyg för att riktningsbestämma ljud under vattnet. Principen är att om du rör dig mot ljudkällan kommer ljudets frekvens att vara högre, och om du flyttar dig från ljudkällan kommer ljudfrekvensen att bli lägre, precis som när en ambulans kör förbi dig med sirenerna på. Vissa dykare hävdar att de kan lokalisera sin buddy via ljudet från kompisens utandning. Genom att simma i en riktning och lyssna, för att sedan röra sig i en annan riktning och lyssna, kan de då bestämma i vilken riktning personen befinner sig.

Avskärmningsteknik
En annan teknik som vissa dykare använder sig av, är att helt enkelt avskärma det ena örat med en kupad hand och långsamt vända sig om för att lyssna noggrant. Om man blockerar det mesta av vattnet från ena örat, kan man teoretiskt märka en liten skillnad mellan höger och vänster öra och därigenom lättare bestämma ljudkällans riktning.  ♦

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser