DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Viden  Vetenskap

Ljudets riktning

– under vatten

Efter miljontals år har våra mänskliga sinnen vant sig vid att tolka sinnesförnimmelser som om vi befann oss på landbacken. I vatten blir vi ofta lurade. Hjärnan missförstår signalerna från sinnesorganen. Om vi inte känner till hur sådana missförstånd uppstår, kan vi bli överraskade – kanske rentav förskräckta … 

► Ljudvågor rör sig fyra gånger snabbare under vattnet, på grund av att vatten har högre densitet än luft. Det beror på att molekylerna sitter närmare varandra, vilket gör att ljudvågorna lättare kan fortplantas, och därigenom får en högre hastighet.
Denna hastighetsökning är tillräcklig för att hjärnan inte längre klarar av att upptäcka skillnaden i huruvida ljudvågen träffar höger eller vänster öra först.
Det är dock inte den enda anledningen till att ljudriktningen är mer svårbedömd under vattnet. Människokroppen består av en så stor mängd vatten, så att ljudvågor under vattnet träffar hela kroppen samtidigt, och i princip går direkt in i huvudet. När ljudvågorna träffar alla delar av huvudet på samma gång, är det inte konstigt att hjärnan har svårt att avgöra var de kommer ifrån.

Sant eller falskt?
En del dykare påstår att de ibland kan avgöra ljudets riktning under vattnet. Är det bara inbillning, eller är det möjligt i praktiken? Det är svårt att avgöra, och så vitt vi vet har inga blindtester genomförts på detta område. Kortvariga ljud under vattnet är förmodligen omöjliga för vår hjärna att avgöra, men långvariga ljud, som exempelvis en båtmotor, skulle man kanske med viss träning kunna bestämma riktningen från.
Om det är möjligt vet vi inte, men flera dykare hävdar att de faktiskt kan uppfatta ljudets riktning under vattnet.

Från öra till öra
På land kan vi enkelt avgöra om ett ljud kommer från höger eller vänster sida, eftersom ljudvågorna träffar det ena örat något före det andra, och med märkbart högre volym. 
Örat längst bort från ljudkällan registrerar ljudet efteråt, dels eftersom det befinner sig längre bort, men även för att huvudet befinner sig framför. Trots att vi inte är medvetna om det, räcker det för att hjärnan ska kunna uppfatta skillnaden och beräkna ljudkällans riktning.

Dopplereffekt
Några framhåller begreppet doppler-effekt som ett verktyg för att riktningsbestämma ljud under vattnet. Principen är att om du rör dig mot ljudkällan kommer ljudets frekvens att vara högre, och om du flyttar dig från ljudkällan kommer ljudfrekvensen att bli lägre, precis som när en ambulans kör förbi dig med sirenerna på. Vissa dykare hävdar att de kan lokalisera sin buddy via ljudet från kompisens utandning. Genom att simma i en riktning och lyssna, för att sedan röra sig i en annan riktning och lyssna, kan de då bestämma i vilken riktning personen befinner sig.

Avskärmningsteknik
En annan teknik som vissa dykare använder sig av, är att helt enkelt avskärma det ena...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Fakta

Ljud är tryckvågor
Ljudet rör sig likt tryckvågor och förflyttar sig både snabbare och längre, ju högre densitet det är på det medium som vågorna passerar. Vatten har cirka 800 gånger högre densitet än...

Fakta

Fördröjt ljud
Förklaringen till att vi kan bestämma riktningen på ljud ovan ytan är att ljudet rör sig relativt långsamt i luften. Därför får vi en tidsfördröjning, och ljudet når det ena örat något före...

Fakta

Huvudet som en antenn
På land uppfattar vi ljud främst via ytterörat, som överför ljudet till hjärnan. Så är dock inte fallet under vattnet. I synnerhet när vi har en huva på, är det ganska svårt för...

Fakta

Förflytta dig
Du kan fortfarande uppleva huruvida ljudet blir starkare eller svagare när du förflyttar dig. Om du exempelvis dyker från en båt med kompressor eller generator ombord som bullrar högt. Då kan...

Läs artikeln i DYK #45:

SOME images:
, ,

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser