DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

  Reportage  Reportage
Mästerdykare hedrad
Master Chief Petty Officer of the Navy (MCPON) Joe R. Campa Jr. i samtal med skådespelaren Robert De Niro. (Foto: US Navy)
Mästerdykare hedrad
I oktober 2000 erhöll Carl Brashear (i mitten) en belöning för ”Outstanding Public Service” från skådespelaren Cuba Gooding Jr och dåvarande försvarsministern William Cohen. Gooding porträtterade Brashear i filmen ”Ärans män”. (Foto: US Air Force)
Mästerdykare hedrad
USNS Carl Brashear sjösätts i hamnen i San Diego. (Foto: US Navy)

Mästerdykare hedrad

Av Damien Horvath

Carl Brashear var den förste afroamerikan som kvalificerade sig till och tjänstgjorde som ”Master Diver” i US Navy. Han har nu fått ett fartyg uppkallat efter sig. Fartyget döptes och sjösattes på General Dynamics skeppsvarv NASSCO i San Diego i Kalifornien.

Flottans operative chef amiral Gary Roughead närvarade vid ceremonin. I sitt tal underströk han hur viktigt det är att även örlogsfartyg har namn. ”Fartygsdopet är en betydelsefull händelse. Flottan har namngett och döpt sina fartyg i 211 år” sade Roughead. ”USNS Carl Brashear återspeglar framåtandan och personligheten hos en enastående människa. Fartyget blir en manifestation av vad vi tror på, en bekräftelse på våra värderingar och av Carl Brashear som person. Jag är oerhört stolt över att få uppkalla det här fartyget efter honom.”

Passion
Huvudtalare vid ceremonin var Master Chief Petty Officer of the Navy (MCPON) Joe Campa Jr. Han talade om den amerikanska framåtandan som förkroppsligas av Carl Brashear. Hans uthållighet, hängivenhet till flottan och passion för dykning tjänar som förebilder för varje amerikan.
”Carl Brashears ryktbarhet må ha utvecklats under hans tid i flottan” sade Campa. ”Men berättelsen om honom är densamma som om många fler än de av oss som bär uniform. Hans berättelse handlar om amerikansk gåpåaranda. Den fostrades på en farm i Kentucky. Nu kommer den att leva för evigt i däcksplåtarna på det här fartyget och i hjärtat på varenda sjöman. Kynnet inom flottan ändrades den dag Carl Brashear beslutade att ingenting kunde hindra honom från att fullfölja sina drömmar.”
Campa är flottans elfte MCPON. Han höll sitt tal inför en åhörarskara med åtskilliga aktiva och pensionerade marindykare, skådespelaren Robert De Niro och sjömän från hela området runt San Diego. Han berättade att han ofta träffar flottans personal över hela världen. Då brukar han alltid bli påmind om att Brashears framåtanda är levande hos var och en av dem. ”Jag tror att deras karaktär är en avspegling av hela US Navy. När jag blickar in i ögonen på våra unga rekryter ser jag arvet efter Carl stirra tillbaka på mig.”
Brashear avled i juli 2006 vid 75 års ålder. Har tog värvning vid flottan 1948 strax efter att rasbarriärerna revs. Han tog examen vid US Navy Diving & Salvage School 1954. Han var inte den förste afroamerikanske dykaren i flottan. Under andra världskriget fanns det tre. Ändå var han den förste att ta examen vid skolan. Sedan blev han den förste afroamerikanske US Navy Master Diver. År 1966 fick han ena benet amputerat. Senare blev han den förste amputerade dykare som återerövrat sitt certifikat som US Navy Diver.
Berättelsen om Brashear var ämnet för filmen ”Ärans män” från år 2000. Huvudrollerna spelades av Cuba Gooding Jr och Robert De Niro.

Hänförd
”Jag är hänförd” säger De Niro. ”Att ha fått bevittna sjösättningen och vara indirekt förknippad med den här berättelsen om uthållighet och självuppoffrande tjänst är en förbluffande känsla. Jag känner mig verkligen hedrad av att ha fått vara med här.”
USNS Carl Brashear är 210 meter lång. Hon är ett fraktfartyg för torrt gods eller ammunition i Lewis & Clark-klassen och ska...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser