DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Udstyr  Utrustning
Mares Icon HD – dykdatorernas iPhone
Under uppstigningen byter displayen utseende. Längst till höger visas kvarvarande tid på säkerhetsstoppet.
Mares Icon HD – dykdatorernas iPhone
Mares Icon HD – dykdatorernas iPhone
Mares Icon HD – dykdatorernas iPhone
Datorns kompassfunktion har ett tydligt gränssnitt.
Mares Icon HD – dykdatorernas iPhone
En graf som ritar upp dyket kan plockas fram under ytintervallen, eller under pågående dyk om man så önskar.
Mares Icon HD – dykdatorernas iPhone
Mares Icon under pågående dyk. Info om kvarvarande tid för direktuppstigning och aktuellt djup upptar merparten av displayen.
Mares Icon HD – dykdatorernas iPhone
Så här ser skärmen ut under pågående ytintervall.

Mares Icon HD

– dykdatorernas iPhone

Av John Bantin
Schweiziska Uwatec var en gång den obestridda marknadsledaren bland dykdatorer. Under nya ägare gav de praktiskt taget gratis bort ledarskapet till finska Suunto. I USA drog Oceanic sin revolver snabbast. I Japan var Seiko landets shogun. De fyras gäng låg sedan bakom tillverkningen av i stort sett samtliga ”märken” bland dykdatorerna på hela världsmarknaden. Med ett undantag. Mares.

Efter en kort flört med Uwatec gick Mares sin egen väg. De lade ut elektroniktillverkningen inom Italien och byggde sina egna dykdatorer från grunden. Företaget har alltid tagit fram nyskapande idéer för dykutrustning. Vanligen med typisk italiensk stilfullhet och bravur. Liksom med en del andra välkända italienska skapelser har tillverkningen tyvärr tidvis drabbats av problem. Leveranserna var ofta begränsade eller uteblev helt. Vi hoppas att dykdatorn Mares Icon HD inte kommer att råka ut för det. Någon noterade nämligen med en grimas: ”Det här är dykdatorernas iPhone”. Den har ingen OLED-skärm. Ändå är den anmärkningsvärt färgstark tack vare sin skärm med tunnfilmstransistorer (TFT). Bristen på sändare för gasintegrering ska ordnas inom kort så snart patentinnehavarna är nöjda. Då kan datorn uppgraderas via Nätet. Batteriet laddas via USB-anslutning eller från nätadapter.

Algoritm
Icon HD använder Maresversionen av den välrenommerade algoritmen Wienke RGBM med djupa stopp. I läget för minsta säkerhetsmarginal blir värdena jämförbara med andra europeisktillverkade datorer typ Suunto-sortimentet. Maxtid utan deko och tiderna på dekostopp blir ungefär desamma.

Inställningar
Datorn manövreras med fyra stora tryckknappar. Deras funktion visas med enkla symboler och ord. Lägena är Dykning, Inställningar, Kompass, Dyklogg, Användarinfo, Dyksimulator, Kartor och Bilder. Det går alltså att ladda in kartor över dykställen och till och med favoritbilder i färg att titta på under ett dyk. Användarinformationen matar man in med hjälp av en PC och medföljande programvara och gränssnitt. Icon HD kan användas som luft- eller nitroxdator eller som enbart mätare för tid och djup. Den kan ställas in för tre olika nitroxblandningar på samma dyk. Att ställa in den är lika enkelt som på en iPhone! Skärmen bakom klart mineralglas är ungefär lika stor som på en sådan.

Skärmens läsbarhet
Skärmen är fenomenal med sin belysning och sina klara färger. Det är en barnlek att skifta från fullständig information i standardskärmbilden till en grafisk skärm med en kurva över dykprofilen. Eller till kompassen. I dekoläge avslöjar Icon HD den snabbaste säkra vägen till ytan med orange kurva i den grafiska skärmbilden eller alla stopp i siffror på den andra. Alla värden anges i klartext med uppstigningshastigheter och andra viktiga detaljer visade grafiskt på standardskärmen.
En alternativ skärmbild är en utvidgning av standardbilden. Då tillkommer mera grafik. Vattenpelaren visas i blått, anvisningar i grönt, uppmaningar i orange och varningar i rött. Under dykets lopp ändras den gröna grafiken till orange allt efter behov.
Alla dekostopp visas i förväg. Ett säkerhetsstopp anges i grönt, dekostopp i orange, djupa stopp i blått och maxdjup med gasblandningen i grått. Katastrofvarningar är röda. Skärmen är ett litet underverk att...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser