DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

M/F Sappemeer – Vraklexikon #52
1 av 1

M/F Sappemeer

Vraklexikon #52

Av Anders Nygren och Mikael Eriksson

Rödkobbs Fallena, Stockholms södra skärgård

Motorfartyget Sappemeer avgick den 7 november 1969 kl. 14.30 från Storugns (Gotland) lastat med 649 ton kalksten destinerat till Iggesund med en besättning på åtta personer och under befäl av kapten Sören Nilsson. Hon var en flitig pendlare mellan Gotland och Norrland, vilket även var fallet denna novemberdag då hon skulle finna sin sista vila i Stockholms skärgård och bli ett av de mest populära dykmålen i området.
Det var bra sikt som uppskattades till mellan 5 och 10 distansminuter och vinden var som en vanlig blåsig höstdag med SSV 15 m/sek. Radar fanns ombord men var inte påslagen. Man kopplade in automatstyrningen och satte kurs mot Revengegrundets fyr utanför Sandhamn för att därifrån fortsätta inomskärs i Stockholms skärgård. Efter att ha handpejlat mot diverse fyrar ansåg man sig vara på rätt kurs och höll full fart framåt.
Omkring kl. 22.30 stötte fartyget hårt på grund och fastnade. Överstyrman Bengt-Arne Nilsson blev abrupt väckt i sin hytt av kollisionen och delar av inredningen for i golvet. Han tog med sig en matros fram till backen för att inspektera tankarna och man konstaterade snabbt att hon var rejält läck. Kontakt togs med Stockholm-Radio, som larmade räddningshelikopter. Länspumparna startades och man skickade upp nödraketer och lade ut livbåten samt två livräddningsflottar.
På grund av sjöhävningen förvärrades läget och efter 20 minuter fick fartyget stark styrbords slagsida som successivt ökade. Klockan 22.30, en timme efter förlisningen, kom helikoptern och började hissa upp besättningen. Det var i sista stund eftersom Sappemeer nu hade 40 graders slagsida.
”Jag glömmer aldrig när jag såg helikoptern komma lågt över horisonten och jag kan än idag komma ihåg varenda detalj av förloppet” berättar Bengt-Arne Nilsson.

Helikoptern gick in mot Stockholm och landade på Bromma vid midnatt där besättningen togs omhand. Dagen efter gav sig kapten och överstyrman Nilsson ut till haveriplatsen med ett sjöbevakningsfartyg, men kunde bara konstatera att fartyget under natten gått till botten vid Rödkobbs Fallena.
I sjöförklaringen vid Göteborgs rådhusrätt framgick: ”Vid rekonstruktion i sjökortet har framkommit att fartygets kurs över grund varit ca 4,5º västligare än den antagna. Anledningen till detta har inte med bestämdhet kunnat fastställas.” Man angav även ett antal möjliga orsaker såsom ”fel inställning av kursen på automatstyrningen, fel på automatstyrningen, att vindens press på akterskeppet gjort fartyget lovgirigt eller inverkan av ström, kan ha påverkat fartyget så att kursen över grund blivit västligare än beräknat.”
Dykning på Sappemeer sker från båt och det är mycket lämpligt att följa med någon av de regelbundna turer som arrangeras av dykcenter och klubbar. Turerna utgår normalt sett från Dalarö. Då Sappemeer ligger relativt öppet kan det snabbt uppstå dyningar och blåst ute vid dykplatsen. Vraket är bojat.
Sappemeer är ett vrak...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser