DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
Mimikry – Härmapornas förlovade strategi!
Kaurisnäckor, som finns i alla möjliga och omöjliga former, lever ibland på en modell. Här efterapar en liten kaurisnäckan med högsta perfektion sin korallvärd och har till och med identiska tentakler på manteln.
Mimikry – Härmapornas förlovade strategi!
Detta är originalet, den blå putsarfisken, som är i full gång med att serva en papegojfisk. Den bluffande härmaren som kallas falsk putsarfisk tillhör en helt annan familj men är väldigt lik sin modell.
Mimikry – Härmapornas förlovade strategi!
Hippocampus denise, som är en erkänd mästare på att efterlikna stora solfjäderskoraller av specifik art fick sitt latinska namn 2003 och kallades då världens minsta sjöhäst. Sjöhästen på bilden är 11 mm lång.
Mimikry – Härmapornas förlovade strategi!
En art av mullusarna, Mulloidichthys vanicolensis, är känd för att dagtid hänga ihop med snapperstim, Lutjanus fulviflamma. Getfisken byter då färg för att efterlikna sin modell och passa in i det skyddande stimmet.
Mimikry – Härmapornas förlovade strategi!
Den här skygga drakfisken, Dendrochirus biocellatus, visar formen automimikry där två falska ögon på den bakre ryggfenan skall förvirra den duperade.
Mimikry – Härmapornas förlovade strategi!
Det är så här man oftast ser den härmande bläckfisken Mimic octopus, Den spejar ut over sina vidsträckta jaktmarker från en säker håla.
Mimikry – Härmapornas förlovade strategi!
Spökkantnålen, Solenostomus halimeda, kallas Halimeda ghost pipefish på engelska och imiterar grönalgen Halimeda på ett enastående sätt. Den är ett bra exempel på en svår gränsdragning mellan kamouflage och mimikry.
Mimikry – Härmapornas förlovade strategi!
Ett bra exempelt på aggressiv mimikry är den här lilla marulken, även kallad frogfish, som med sitt svajande fiskespö lockar sina byte att simma in rakt framför munnen. Mums.

Mimikry

– Härmapornas förlovade strategi!

Text & foto: Magnus Lundgren

En av de mest fascinerande och komplexa överlevnadsstrategier som vi dykare möter kallas mimikry. Kort sagt så härmar en art en annan organisms utseende, mönster eller beteende för att vinna fördel. Det är vanligare än man kan tro speciellt bland mindre djur men det finns exempel inom alla djurgrupper. Mimikry betyder lite förenklat skyddande likhet. Följ med oss på ett dyk bland havets illusoriska falskspelare, vardagliga imitatörer och härmande mästare.

Oantastad flyger blomflugan från blomma till blomma i sommarsolen. Den syns väl och det är meningen. Blomflugans utseende liknar den mer fruktade getingen. En harmlös som härmar en fruktad vilket faktiskt är en patenterad överlevnadsstrategi. Termen mimikry stammar från grekiskans mimetikos som kan översättas med att efterlikna. Precis som bland insekterna är härmningstermometern hög även i havet. Vi tar här tempen på vilka härmare ni kan få syn på när ni dyker nästa gång. Mimikry är garanterat ett hett och intressant ämne för en dykare.

Tre musketörer
För att beskriva mimikry komplexet måste man känna till tre olika aktörer. Den så kallade ”härmaren” delar karaktäristik med en annan organism som då kallas ”modellen”. Signalerna som kommer ifrån härmare och modell tolkas av en tredje part som därigenom blir ”den duperade” eller signalmottagaren. I de flesta fall är mimikry fördelaktigt för härmaren och till nackdel för den duperade. För modellen kan det vara både positivt och negativt eller sakna påverkan.
När man fördjupar sig i mimikryns dynamiska värld så finns det utrymme för mer eller mindre definierbara nivåer och tolkningar. Formerna av mimikry och aktörernas verkliga förhållande till varandra känns oändliga och gränsdragningen är ibland inte helt krispig. Vi kommer att beskriva det fundamentala konceptet för att få plats i denna artikel.
En illusion
Många djur kamouflerar sig och smälter in i sin omgivning, i sin miljö. Mimikry skiljer sig från det visuella kamouflerandet på det sättet att härmaren imiterar en organism och inte en miljö. Vid mimikry skapas alltså en illusion där härmaren lurar den duperade att den föreställer en annan individ. Ibland kan härmaren sakna en specifik modell och bygga sin illusion på en generell modell. Som ett exempel på luddigheten är när en art har två ögonpunkter i sin teckning, vilket är ganska vanligt, och då inte härmar en specifik organism utan generaliserar.
Mimikry behöver inte bara innefatta en visuell signal från härmaren utan kan också vara lukt, ljud, beteende, morfologi eller kombinationer av dessa. Det gemensamma är att signalen eller signalerna skall förbrylla mottagaren, den duperade, så att den inte kan identifiera härmarens identitet. Systemet brukar fungera bäst när modellerna är fler än härmarna. I stor utsträckning rör det sig om närliggande artgrupper men det finns många exempel där härmare och modell tillhör vitt skilda djurgrupper.

Trollkarl
– Är det en havsorm? Det ser ju ut som två havsormar? Eller kanske en ormål som härmar en havsorm, nej det är en….va, en bläckfisk! En av mimikryns superstjärnor är en åttaarmad magiker som finns i Sydostasien. Den härmande bläckfisken har inget svenskt namn men kallas mimic octopus, Thaumoctopus mimicus, på engelska respektive latin. Det är fullständigt halsbrytande att se antalet skepnader, modeller, den kan efterapa. Det är lite så att man får...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser