DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
Närbild – Att ragga upp en partner
Under parningstiden bär skärsnultrans hane en vacker parningsdräkt för att imponera på honorna.
Närbild – Att ragga upp en partner
Tångspiggens hane försöker ragga upp honor genom en kraftfull dans. Då honan väljer hane är dansens intensitet betydligt viktigare är hanens kroppsstorlek.
Närbild – Att ragga upp en partner
Parningsvilliga krabbhonor utsöndrar doftämnen innan skalömsningen för att attrahera hanar. När honan ska ömsa hjälper hanen gärna till för att få av honan det gamla skalet. Därefter sker genast parningen.
Närbild – Att ragga upp en partner
Sjustrålig smörbult är en liten fisk som lever i algbältet. För att ragga upp hanar bär honan en vacker orange parningsdräkt. Vill hon ytterligare imponera på hanarna krummar hon ryggen och exponerar sin romfyllda buk.

Närbild

– Att ragga upp en partner

Text och foto: Anders Salesjö/undervattensbilder.se

Dansant och vältränad småbarnsfar söker färgstark och väldoftande hona för produktion av livskraftiga ungar. Så skulle en kontaktannons kunna se ut under ytan, men djuren använder inte annonser, de raggar på andra sätt...

De allra flesta djur i havet bryr sig faktiskt aldrig om att komma i kontakt med någon partner. Svampdjur, anemoner, musslor, sjöpungar och en mängd andra djur förökar sig genom att släppa ut ägg och spermier fritt i vattnet, ungefär på samma sätt som träden sprider pollen i luften under vår och försommar. Denna form av fortplantning är typisk för marina djur som sitter fast. Totalt annorlunda är det bland många av de rörliga djuren. Här sker oftast ett noggrant partnerval och det är definitivt ingen slump vem man väljer att föröka sig med. Kärlekskranka beundrare utvärderas noga och sedan gör man vad man kan för att ragga upp den eller de man vill fortplanta sig med.

Attraktiv herre
Bland många fiskar förkommer speciella parningsdräkter för att attrahera motsatta könet. Oftast är det bara hanen som bär en vacker parningsdräkt, så är det till exempel hos sjuryggen och skärsnultran, men även hos den sötvattenslevande elritsan. Parningsdräkten bärs ofta under flera veckor i samband med fortplantningen. Skulle någon intressant partner komma i närheten så kan färgerna oftast intensifieras eller så kompletteras parningsdräkten med något nytt mönster eller någon ny färg. Ett typexempel på detta finner vi hos blågyltan som i våra vatten leker under maj till juni.
Då blågyltehanen uppvaktar honan brer han ut fenorna för att exponera de vackra färgerna. Under lekens gång blir färgerna allt intensivare både på kropp och fenor. Plötsligt framträder en ljusblå eller nästan vit fläck på bakre delen av huvudet och främre delen av ryggen. Det ljusa partiet kan uppträda och försvinna mycket fort. Inom loppet av några få sekunder hinner hanen ändra färg från olika nyanser av blått till nästan vitt och sedan tillbaka igen. Studier av blågyltor under akvarieförhållanden har visat att denna ljusa fläck utgör en nödvändig stimulans för att honan ska följa hanen och börja lägga rom i boet.

Färgstark hona
Den sjustråliga smörbulten är ett bra exempel på en art där både hanen och honan bär en vacker parningsdräkt. Lekmogna honor av sjustrålig smörbult försöker ragga upp hanar genom att exponera sin vackra gulorange buk. Färgen kan vara så kraftig att honan upplevs som att hon lyser, men färgprakten varierar mycket mellan olika individer. I hanarnas ögon är de färgstarkaste honorna de mest attraktiva. Detta har man bevisat genom akvarieförsök.
Även hanarna visar upp sig i en vacker parningsdräkt, men de ska helst också vara storvuxna om de ska vara attraktiva bland honorna. Utseendet är dock bara en första attraktion. För att riktigt imponera på honorna räcker det inte med en stor kropp och vackra färger. Ytterligare en viktig värderingsgrund för den sjustråliga smörbultens hona är hur bra hanen är som förälder. Detta kan honan skapa sig en uppfattning om genom att följa med hanen hem till boet. Där vill hon gärna se att det redan finns rom i boet, hanar med rom anses nämligen...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser