DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
Närbild – Den vilda sommaren i ålgräset
Den mindre havsnålen och andra kantnålsfiskar är typiska för ålgräsängar. Under lektiden bär den mindre havsnålens hona en mycket vacker parningsdräkt. De vackra färgerna har honorna för att imponera på de svårflirtade hanarna.
Närbild – Den vilda sommaren i ålgräset
Under försommaren fortplantar sig kantnålsfiskarna. Då kan man ha turen att få se gravida hanar som föder ungar. Fisken på bilden är en tångsnälla, en av Sveriges sex kantnålsfiskar.
Närbild – Den vilda sommaren i ålgräset
Anemonen Sagartiogeton viduatus är mycket vanlig på ålgräset. Arten känns lätt igen på sin typiska växtplats i kombination med att den är randig.
Närbild – Den vilda sommaren i ålgräset
Nakensnäckan Aeolidiella glauca stortrivs i ålgräsängar. Här finner den rikligt med anemoner att äta.

Närbild

– Den vilda sommaren i ålgräset

Text och foto: Anders Salesjö/undervattensbilder.se

Under försommaren går det livat till i ålgräset på några få meters djup. Här försöker trånande machohonor ragga upp svårflirtade hemmapappor. Samtidigt lägger hermafroditer sina stora penisar på varandras ryggar för att lämna över små paket med spermier.

De storvuxna algerna i havet saknar rötter; därför växer de bara där det finns berg eller något annat fast underlag att sitta på. Av den anledningen finns det normalt inga större alger på sand- och lerbottnar. Ner till cirka fem meters djup i skyddade vikar med sand- och lerbottnar hittar man istället ålgräs. Ålgräset har nämligen rötter som tränger ner i botten och förankrar plantorna. I vikar som inte är alltför exponerade och där tillräckligt med ljus når ner kan ålgräset bilda täta undervattensängar, så kallade ålgräsängar. Ålgräset är ingen alg, men det är faktiskt inget gräs heller. Till skillnad från algerna så är ålgräset en blomväxt. Ålgräset tillhör en grupp av växter som kallas för sjögräs och de är inte nära besläktade med våra vanliga gräs på land. Blommornas pistill befruktas av simmande pollenkorn och sedan bildas små frön som kan växa upp till nytt ålgräs. Detta är dock inte den enda förökningen, ålgräset växer nämligen upp från långa revor, eller så kallade jordstammar, som breder ut sig i vikarna där de fått fäste. På så vis räcker det faktiskt att ett enda litet frö lyckas gro för att man skall få ett tätt bestånd inne i en skyddad vik.

Machohonor och hemmapappor
Ålgräsängarna är en viktig livsmiljö för många olika organismer i havet. En grupp av fiskar som är starkt knutna till ålgräsängar är kantnålsfiskar. De är stela och långsamma, ålliknande fiskar som faktiskt är nära släkt med tropikernas sjöhästar. I Sverige har vi sex arter och fem av dessa är vanligt förekommande i ålgräsängar. Precis som sjöhästarna är kantnålsfiskar inga aktiva jägare; de ligger istället passiva och väntar medan strömmen för byten till dem. Födan utgörs framför allt av små kräftdjur. För vissa arter kan även små fiskyngel utgöra ett betydande inslag i dieten. Det passiva levnadssättet gör att kantnålsfiskarna är väldigt lättstuderade för oss dykare. De är också mycket tacksamma fotomotiv för den som gillar att fotografera.
Det märkligaste med kantnålsfiskarna är nog deras fortplantning. De har vänt upp och ner på de traditionella könsrollerna fullständigt; dessa fiskar har nämligen raggande ”machohonor” och småvuxna ”hemmapappor”. De storvuxna och ståtliga honorna tar initiativet till parningen. En könsmogen hona med färdigutvecklade ägg försöker på alla sätt övertyga hanarna om att just hon är den vackraste och mest attraktiva partnern. Hanarna är däremot mer passiva och avvaktande; de låter sig inte övertygas av första bästa hona, utan väljer och vrakar bland de trånande damerna. Under leken fäster honan rommen på hanens buk, antingen utanpå huden eller inne i en speciell liten ficka, detta varierar mellan arterna. På hanens buk liksom inne i yngelfickan är det ett begränsat utrymme. Honorna kan därför producera mer rom än vad hanarna kan ta emot. Därför blir det konkurrens mellan honorna om de lediga hanarna. Efter leken försöker honan raskt ragga upp en ny partner medan hanen tar hand om...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser