DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
Närbild – Det hänger på doften
Rudor kan känna av om det finns gäddor i närheten utan att se dem. Finns det spår av gädda i vattnet där rudorna lever så växer de på höjden och antar en svårsvald kroppsform.
Närbild – Det hänger på doften
Havstulpanernas larver attraheras av doften från andra havstulpaner. Detta gör att havstulpaner ofta växer många tillsammans, vilket är ett krav för lyckad fortplantning.
Närbild – Det hänger på doften
Knöltångsplantor kan kommunicera med varandra med hjälp av kemikalier. De kan på så sätt varna varandra för trubbiga strandsnäckor som gärna äter på knöltången.
Närbild – Det hänger på doften
Den trubbiga strandsnäckan äter gärna knöltång. För att försvara sig mot strandsnäckorna producerar knöltången illasmakande ämnen.

Närbild

– det hänger på doften

Text och foto: Anders Salesjö
Krabbhonor som attraherar hanar med sensuella dofter, humrar som känner igen rivaler på urinen och bytesfiskar som känner av gäddans närvaro utan att se den. Detta är några exempel på hur doftämnen påverkar vattenlevande organismer.

På land kommunicerar människor och djur ofta med ord och läten. I viss mån fungerar detta även under vattnet, men det verkar som att relativt få vattenlevande organismer använder sig av ljud. Kroppsspråk eller någon form av visuella signaler är ett annat viktigt sätt att kommunicera på land. I vattnet gör en begränsad sikt och dunkla miljöer att synintryck kan vara svåra att uppfatta. Vattnet är i gengäld ett mycket bra lösningsmedel, vilket underlättar bruket av kemiska signaler. Många vattenlevande organismer kan producera kemikalier vilka fungerar som en sorts budbärare till artfränder. Via känsliga luktorgan eller liknande sinnen tas dessa kemikalier emot; på så vis kan djur och växter få viktig information från såväl artfränder som sin omgivning.

Sänder ut doftsignaler via urinen
Kräftdjurs beteenden styrs till stor del av doftsignaler som tas emot av känsliga luktorgan. Hos krabbor, humrar och deras släktingar kan man se hur de hela tiden viftar med små håriga antenner som sitter fästade i närheten av ögonen. Vid basen av detta första antennpar finns luktorgan som tar emot doftsignaler från det omgivande vattnet. Doftsignalerna kan ha många olika funktioner. De används bland annat för att attrahera partners; en parningsvillig strandkrabbhona sänder ut doftsignaler via sin urin för att locka till sig könsmogna hanar. Hanarna blir inte bara attraherade av doftämnena, de avtrubbar också deras aggressivitet. Doftämnena får på så vis hanarna att smeka honan istället för att angripa henne.
Även humrar sänder ut doftsignaler via urinen. Signalerna är unika för var enskild hummer, vilket gör att olika individer inom samma område kan känna igen varandra enbart på doften. Detta är mycket viktigt för humrarna, då de har en inbördes rangordning mellan sig. Denna rangordning kan till exempel vara avgörande för vilken hane som får para sig med en könsmogen hona. Rangordningen etableras genom styrkedemonstrationer eller regelrätta strider mellan konkurrenterna. Under dessa stridigheter avger humrarna rikligt med urin som pumpas fram över motståndaren ansikte, där de känsliga luktorganen sitter. Faktum är att ju mer aggressiv en hummer är, ju mer urin avger den. Nästa gång slagskämparna träffas behöver de inte bråka; det räcker med att skicka en dos med i urin i ansiktet på motståndaren, då känner humrarna genast igen varandra och vet vem av dem som är högst i rang.

Luktar sig fram till bostad och partner
Havstulpaner ser väldigt annorlunda ut i förhållande till krabbor och humrar, men även de är kräftdjur. De sitter fast på samma plats hela sitt vuxna liv och kan aldrig lämna sitt hårda kalkskal. Till skillnad från de vuxna djuren svävar havstulpanernas larver runt fritt i vattnet. När larverna är mogna att söka sig till botten känner de av doftsignaler från fastsittande individer. Ledda av doften söker sig larverna till andra havstulpaner av samma art och slår sig ner i...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser