DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

  Biologi  Biologi
Naturkrönikan – Kalla hannar och varma honor
Naturkrönikan – Kalla hannar och varma honor
Naturkrönikan – Kalla hannar och varma honor
Figuren visar hur temperaturen påverkar sköldpaddsungarnas kön. I exemplet resulterar en temperatur på 28 grader i hälften hannar och hälften honor. Lägre temperaturer ger fler hannar. Temperaturer över 28 grader ger fler honor. Temperaturer under 24 grader och över 34 grader är i regel dödliga för sköldpaddsungarna.

Naturkrönikan

– Kalla hannar och varma honor

Av michael jensen Foto Jesper kjøller
På tropiska och subtropiska stränder över hela världen kravlar havssköldpaddor upp för att lägga sina ägg i den varma sanden. Det krävs helt rätt förhållanden för att äggen ska kläckas. Sandens temperatur spelar en alldeles speciell roll. Den bestämmer nämligen om den lilla sköldpaddsungen ska bli hanne eller hona!

Hos de flesta djur avgörs könet av arvsmassan. Vi människor har exempelvis könskromosomer. De bestämmer om fostret ska bli en pojke (XY) eller en flicka (XX). Somliga kräldjur – bland annat en del krokodiler och alla havssköldpaddor – saknar däremot könskromosomer. Ungarnas kön avgörs i stället av vilken temperatur ägget utsätts för under ruvningen. Den varar i 45 till 65 dagar. Forskare har funnit att framväxten av inre könsorgan (äggstockar respektive testiklar) påverkas av temperaturen under den mellersta tredjedelen av fostrets utveckling. Under den tidperioden avgörs alltså ungarnas kön.
Bland havssköldpaddorna blir det fler hannar vid låga temperaturer och fler honor vid höga temperaturer. Övergången mellan ytterligheterna (100 procent honor respektive 100 procent hannar) är glidande. Men temperaturområdet är bara några få grader. Alltså krävs en viss bestämd temperatur för att få hälften hannar och hälften honor. Den temperaturen ligger i regel mellan 27 och 30 grader. Den är olika hos de skilda arterna, varierar från strand till strand och till och med mellan individer av samma art.
Havssköldpaddor är anpassade till temperaturen på sin födelsestrand. Alltså kommer havssköldpaddor kläckta på stränder i varma områden att få lika många hannar som honor vid en högre temperatur än sådana som kläckts på svalare stränder. På det sättet bevaras en jämn fördelning mellan hannar och honor.

Kommer global uppvärmning att sätta stopp för hannarna?
Global uppvärmning är det här århundradets främsta miljöproblem. Jordens kilmat blir varmare och varmare. Om vi ska tro några av världens ledande klimatforskare kommer temperaturen att öka med 4 grader de närmast 100 åren. De varnar om att polarisarna kan smälta och havsytan i oceanerna stiga.
Därför satte specialisterna på havssköldpaddor inom IUCN redan 2005 klimatförändringarna på listan över de fem värsta hoten mot havssköldpaddor över världen. Några forskare anser att den globala uppvärmningen kan sätta stopp för utkläckningen av hannar om den genomsnittliga temperaturen stiger med 4 grader. De säger att en ökning på mindre än 2 grader kan rubba könsfördelningen drastiskt.
Hur många hannar behövs för att upprätthålla friska bestånd? Kan havssköldpaddorna följa med i ändringarna och anpassa sig till dem? Går ändringarna för snabbt för att de ska hinna anpassa sig? Svaren på sådana frågor kommer att avgöra överlevnaden hos de förunderliga havssköldpaddorna. De har funnits på jorden under de senaste 100 miljoner åren.

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser