DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Praksis  Praxis
Nitrox – bättre än ren luft
Alla kan lära sig att dyka med nitrox redan på grundkursnivån. Snart kommer vi kanske ha en generation av dykare som aldrig inandats atmosfärisk luft under vattnet.
Nitrox – bättre än ren luft
De flesta moderna kompressorer kan förses med ett speciellt filter som gör nitrox av vanlig luft. Ett sådant membransystem är relativt dyrt men när det väl är betalt kostar det inget att driva.
Nitrox – bättre än ren luft
Gasen i flaskan analyseras med en syrgasanalysator för att säkra sig om att det inte är för mycket syrgas i blandningen i för hållande till dykets maximala djup. 32 % är den vanligaste blandningen.
Nitrox – bättre än ren luft
De karaktäristiska gula och gröna märkningarna visar att det kan vara nitrox i flaskorna, och att innehållet därför alltid bör analyseras innan dyket.

Nitrox

– bättre än ren luft

Text och foto: Jesper Kjøller

Under sportdykningens barndom andades vi alltid atmosfärisk luft på alla dyk. Men komprimerad luft är faktiskt inte särskilt lämplig för annat än att pumpa bildäck med! Nitrox är svaret. Idag kan alla lära sig använda nitrox redan på grundkursen. Här ska vi uppdatera dina kunskaper om nitrox. Vi ska förklara gasblandningens för- och nackdelar. Den får hela tiden allt större utbredning över hela världen.

Ta ett djupt andetag. Du har precis andats in nitrox! Ordet ”nitrox” är nämligen en sammandragning av nitrogen och oxygen – de tekniska namnen på kvävgas och syrgas. De är som bekant huvudbeståndsdelarna i luft.
Många använder beteckningen ”syreberikad luft” (enriched air) för att precisera vad det gäller. Nämligen en gasblandning med mera syrgas än normalt. Nitrox32 har exempelvis 32 procent syrgas i stället för den atmosfäriska luftens 21 procent.
Logiken bakom nitrox är enkel. Byt ut delar av kvävgasen i luft mot syrgas. Mindre kvävgas i flaskan betyder mindre kväve i dykaren. Då blir det färre problem med tryckfallssjuka. Ändå tyder ingenting på att kvävenarkosen skulle bli mindre med nitrox än med luft. Därför är rekommendationen att vi ska anse nitrox vara lika narkotisk som luft. Nitrox handlar först och främst om att uppnå längre bottentider på måttliga djup.
Naturligtvis finns ett MEN. Mera syrgas betyder att du måste övervaka din syrgasexponering. Det är inte komplicerat att lära sig. I stort sett alla moderna dykdatorer räcker ut en hjälpande hand till dykaren.
Nitrox är inte riktigt lika lätt att få tag på som komprimerad luft. Men allt fler dykcentra får anläggningar för nitrox. På många ställen är priset för nitrox detsamma som för luft. Det är alltså ”gratis”. Särskilt på välbesökta dykdestinationer med många gäster årligen. En nitroxkurs är heller inte dyr. Ofta kan kursdyken kombineras med andra aktiviteter. Nitrox har kommit för att stanna.
Nu ska vi avliva en myt. Dykning med nitrox är inte i sig själv teknisk dykning. Det är bara ett viktigt verktyg för tekniska dykare. Har du inte lärt dig dyka nitrox ännu? Då är du skyldig dig själv att sätta det överst på listan över mål för den närmaste framtiden!
Dinosaurierna andades nitrox
Luft är inte vad den har varit. Det vi kallar för luft är en blandning av i första hand kvävgas och syrgas. Evolutionen har försett vår atmosfär med luft. Den är vad vi har till förfogande idag – när vi har uppfunnit dykning och behöver något att andas medan vi dyker. Men vårt nuvarande blandningsförhållande är en ren tillfällighet. Jorden anses vara ungefär 4,5 miljarder år gammal. Under de två första årmiljarderna fanns inget syre i jordens atmosfär. Syret dök upp först för cirka 2,5 miljarder år sedan. Sedan dess har syrgashalten varierat en hel del. Geologerna menar att den har pendlat mellan 15 och 30 procent under de senaste 550 årmiljonerna.
Mycket tyder på att dinosaurierna levde i mycket mer syrgasrik atmosfär än vi gör. Det kan faktiskt förklara en del mysterier kring de stora urtidsdjuren. Exempelvis hur de stora flygödlorna kunde utveckla nog med energi för att lätta från landbacken. Med andra ord kan vi säga att dinosaurierna andades nitrox…
Alldeles exakt har vi i vår nutid en fördelning i atmosfären på 20,946 procent syrgas och 78,084 procent kvävgas. Resten är knappt 1 procent. Den utgörs av särskilt argon och koldioxid...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Fakta

PADI Enriched Air
I en nitroxkurs ingår det inte några egentliga praktikmoment i vattnet. Därför kan PADI Enriched Air Specialty kombineras med andra kurser. Du går igenom nitroxkursens alla punkter på land...

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser