DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Rejse  Resa
Pavlovs hajar – Tjurarna från Beqa, Fiji
Alison Smith är en professionell fotograf och författare med hemvist i Fiji. Hon brinner för hajarna i Beqa Lagoon, och hon kommer inom kort att lansera resor med hajdykning i Fiji via Apex Shark Experiences

Pavlovs hajar

– Tjurarna från Beqa, Fiji

Text och Foto: Alison Smith

Fiji, är en liten vulkanisk ögrupp mitt i södra Stilla havet. Ökedjan har en sund population av hajar. Faktum är att alla tropiska arter, förutom rävhajar, finns på Fiji.

►  Tigrar, tjurar, citroner, silver tips, tawny, sköterskor och grå revhajar dyker regelbundet upp i samband med hajmatning vid Beqa Lagoon. Faktum är att dykplatsen “Cathedral”, som drivs av Beqa Lagoon Resort, är en av tre eller fyra platser i världen, där man i princip har garanti för att se tigerhaj vid dykning.
Dessutom finns det ett stort antal stora rovhajar på södra sidan av Fijis huvudö, Viti Levu, vid Beqa Lagoon. I mer än ett kvarts sekel har Fiji skyddat och vårdat sin hajpopulation genom ett antal hajmatare som verkar i marina naturreservat där allt fiske är förbjudet.

Med tiden har detta skapat ett ganska ovanligt fenomen. Det långsiktiga samspelet mellan människor och dessa hajar har lett till en märklig hjärtlighet och respekt mellan de fijianska "hajskötarna" och dessa rovdjur.

Hajmatning påbörjas
För en dykare finns det knappast något dystrare att se än ett övergivet rev. Ett ödsligt korallandskap som i princip är tomt, förutom den skimrande frökenfisken som svärmar kring Acropora-korallen, algbetande fiskar som ivrigt mumsar, de kamouflerade smygjägarna och den praktfulla synen av en hungrig pelagisk haj som plötsligt rusar förbi revet.

Om vi blickar tillbaka till 1999 så var det precis så reven i Beqa Lagoon såg ut. De vulkaniskt formade bergen på denna sträcka, som finns inom barriärrevet i Beqa vid södra spetsen av Viti Levu, är tyvärr små revsystem. Deras storlek och deras närhet till mänskliga bosättningar bidrog till att de tömdes mycket snabbt.

1999 var det brukligt i Fiji att "Turaga-ni-Koro" (byledare) beviljade fiskerättigheter till områdets rev. Dessa rev ägs av Qoli Qoli (de traditionella fijianska ägarna). Cheferna för de närliggande byarna fick en summa på cirka 180 USD för de årliga fiskerättigheterna. Detta hade dock helt klart skapat en negativ spiral för den marina miljön.

Fijianerna är traditionellt sett spjutfiskare, och de fiskar oftast på natten. De var medvetna om förekomsten av tjur- och tigerhajar i området, liksom mindre hajar som grå, svartspetsade och vitspetsade revhajar. Tigerhajarna brukar nafsa i fiskarnas fångst för att sedan glida förbi och se fiskaren i ögonen. Tjurhajarna är mer benägna att rycka tag i fiskelinan och stjäla den justrade fisken. Förekomsten av stora hajar i Fiji har länge varit en integrerad del av livet på ön. Hajar har varit vördade i den fijianska kulturen, där hajguden 'Dakuwaqa' rutinmässigt tar emot erbjudanden av kava, en berusande rot (vanlig i södra Stilla havet), för att skydda människor till sjöss.

Tjurhajarnas motorväg
Tjurhajar (Carcharhinus leucas) är en framgångsrik art eftersom de kan leva i både salt- och sötvatten. På grund av antalet flodmynningar på södra sidan av Fijis Viti Levu-ö, finns det många bofasta tjurhajar i området. Hajarna använder en djup kanal som en motorväg mellan flodmynningar. Honorna kommer in i de grumliga floderna under regnperioden för att...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Fakta

Om forfatteren – Alison Smith

Alison Smith är en professionell fotograf och författare med hemvist i Fiji. Hon brinner för hajarna i Beqa Lagoon, och hon kommer inom kort att lansera resor med...

Läs artikeln i DYK #77:

SOME images:
Pavlovs hajar – Tjurarna från Beqa, Fiji , Pavlovs hajar – Tjurarna från Beqa, Fiji
Alison Smith är en professionell fotograf och författare med hemvist i Fiji. Hon brinner för hajarna i Beqa Lagoon, och hon kommer inom kort att lansera resor med hajdykning i Fiji via Apex Shark Experiences
, Pavlovs hajar – Tjurarna från Beqa, Fiji
Pavlovs hajar – Tjurarna från Beqa, Fiji
, Pavlovs hajar – Tjurarna från Beqa, Fiji
Det är gott om liv och action i vattnet när de stora hajarna kommer på middag. Hajar har alltid varit vördade i den fijianska kulturen.

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser