DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Dykkemedicin  Dykerimedicin
Prestera på topp – idrottspsykologi möter nöjesdykning
Prestera på topp – idrottspsykologi möter nöjesdykning
Prestera på topp – idrottspsykologi möter nöjesdykning
Prestera på topp – idrottspsykologi möter nöjesdykning

Prestera på topp

– idrottspsykologi möter nöjesdykning

af John R. Yarbrough, Ph.D.

Psykologin har relativt nyligen kommit in i idrottens värld. Där handlar den om att åstadkomma framstående prestationer inom en viss idrottsgren. Inte nödvändigtvis om att vinna. Snarare om att sätta upp personliga mål och göra sitt eget allra bästa. I det senare avseendet går idrottspsykologi att tillämpa även på nöjesdykning. Trots namnet behöver det nämligen inte ens vara något tävlande inblandat. Den här artikeln inriktar sig varken på yrkesdykning eller teknisk dykning – även om en del metoder och tillvägagångssätt kan gälla även dem. I det här sammanhanget gäller det hur idrottspsykologi kan hjälpa var och en av oss att bli den bästa och säkraste nöjesdykare som bara är möjligt.

Karakteristiskt för idrottspsykologi är att man sätter upp personliga mål. Man strävar mot målet genom olika ansträngningar. Det kan gälla att boka plats på en dykresa eller helt enkelt ta ett glas läsk i köket. Mål kan vara långsiktiga – exempelvis att bli certifierad som divemaster inom två år. De kan sättas upp på medellång sikt – som att gå en specialkurs under sommarsemestern eller uppnå perfekt avvägning och balans före sommarens slut. En del mål är kortsiktiga – typ att inte vidröra korallerna under en fyradagars dykresa till Röda Havet.
Delmål är mindre men väldefinierade steg mot att uppnå ett större mål. Ibland är ett mål något storstilat och avlägset. Då behövs ofta flera delmål för att ta sig dit. Tänk dig att målet är att du ska ta dig uppför en jättelång trappa. Då är varje steg i trappan ett delmål. Tio steg är tio delmål. Tjugo steg är tjugo delmål. Vägen till somliga mål kräver bara ett fåtal delmål. Mer komplicerade åtaganden fordrar många små steg. Kanske till och med ett antal etappmål på vägen.
Att sätta upp personliga mål ger motivation. Att ha uppnått ett efterlängtat mål stärker självförtroendet. Vägen dit går hand i hand med regelbunden träning. Att vilja erövra högre certifikat inom sin utbildningsorganisation är troligen ett av de vanligaste målen bland dykare. Dina personliga mål inom dykningen kanske har samband med övriga mål i livet – typ idrottsliga prestationer, vikt och fysisk kondition. Vissa mål inom dykningen kanske inte har ett dugg att göra med hur du sköter din hälsa. Men hälsan har nästan oundvikligen effekter på ditt dykande.

Mål inom dykningen
Jaha – varthän ska dykningen leda? Du har gjort ett intro-dyk. Då kan första målet vara att klara Open Water-kursen. Senare mål kan gälla att ta certifikat på divemaster- eller instruktörsnivå. Eller ditt mål kan gälla undervattensnavigering, fotografering eller någon annan specialgren inom dykningen. Kanske till och med att gå över till de tekniska aspekterna på dykningen.
Bland målen för en dykare kan man tänka sig att uppnå en viss förmåga, behärska en viss metod eller teknik eller göra ett speciellt dyk på ett utvalt ställe – exempelvis i Antarktis. Det sista alternativet skulle kräva delmål som att lära sig dyka i torrdräkt, att skaffa erfarenhet av kallvattensdykning – och det självförtroende som gör att man klarar så avancerade dyk. Men mål måste vara väl definierade, mätbara och möjliga att uppnå. Bäst är om de ligger en lagom bit bortom din nuvarande nivå, dina dykkunskaper eller dykförmåga. Då blir du bäst motiverad att sikta framåt. Mål får inte vara totalt orealistiska eller långt utanför dina resurser och din kapacitet. Orealistiska mål brukar snarast vara avskräckande.
I vid mening kan mål vara tämligen lika. Men i snävare bemärkelse är de ganska olika från person till person. Två dykare kan ha samma långsiktiga mål att erövra certifikat som divemaster. Ändå kan de ta sig dit...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser