DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Udstyr  Utrustning
Shut down or shut up! – Kranövningar i teori och praktik del 1
Optimal slangdragning betyder att det är lättare att hantera kranarna efter som slangarna inte är i vägen. Dessutom minskar vattenmotståndet när du simmar.
Shut down or shut up! – Kranövningar i teori och praktik del 1
När man stänger den vänstra eller högra kranen är det bara luftflödet från flaskan till förstasteget man stänger. Det finns fortfarande fritt flöde till den andra flaskan även om kranen är stängd. Höger kran stänger alltså av gasen till höger regulator, vänster kran till vänster regulator och isolerkranen i mitten stänger förbindelsen mellan de båda flaskorna. Kom ihåg det, det är viktigt.

Shut down or shut up!

Kranövningar i teori och praktik del 1

Text och foto: Jesper Kjøller
Dyker du med modernt dubbelpaket? Då ska du kunna hantera kranarna bakom nacken. Men förstår du inte vad som händer i mellanstycket? Då är det inte till stor hjälp. Därför tar vi en närmare titt på kranövningar i teori och praktik. Här är första delen av två.

Bland tekniska dykare har rebreathrar med slutet system många förespråkare. Ändå genomförs allra största flertalet avancerade sportdyk och tekniska dyk fortfarande med öppet system och dubbelapparat. Ett dubbelpaket med manifold och isolerkran har väldigt få delar som kan krångla – särskilt jämfört med en helsluten rebreather som är en tekniskt komplicerad mackapär!
Varje dykare ska analysera sin gas och veta vad man andas. Man ska planera sitt gasbehov för att inte råka ut för gasbrist under dyket. Sedan kan inte mycket gå på tok under ett dyk med dubbelapparat. Dykaren har två flaskkranar, två förstasteg, två andrasteg och dessutom en manifold och isolerkran. Det ger starkt förhöjd säkerhet jämfört med att dyka med enkelflaska.
En sak är jätteviktig – man måste vara god vän med sina kranar. Man måste veta hur de fungerar, hur de ska hanteras och vad som händer när man ”vrider på kranarna”. Det är nämligen med dem man klarar av att lösa problem med gasförsörjningen.
En manifold med isolerkran har uppgiften att få de två flaskorna i ett dubbelpaket att uppföra sig som en enda stor flaska. En dubbeltolva ska alltså i praktiken kunna uppträda som en enda 24-litersflaska. Med hjälp av isolerkranen i mitten kan vi stänga av förbindelsen mellan de två flaskorna, isolera dem från varandra. Det kan bli nödvändigt om något krånglar. Vad kan krångla? Det kommer vi snart tillbaka till.
Vad händer när du stänger den högra eller vänstra sidokranen? Jo – då är det enbart gasflödet till den sidans förstasteg som stryps. Titta noga på teckningen av mellanstycket. Du ser att det fortfarande finns förbindelse med den andra flaskan – även med stängd sidokran. Med andra ord: höger sidokran öppnar och stänger gasflödet till höger förstasteg. Vänstra kranen reglerar förstasteget på vänster sida. Isolerkranen i mitten öppnar och stänger förbindelsen mellan högra och vänstra flaskan. Det är en viktig poäng.

Öppen isolerkran
Under normal dykning ska alla tre kranarna vara helt öppna. Enligt rekommendationen ska de öppnas helt och lämnas i det läget. Alltså inget typ ”öppna helt och stäng ett halvt varv”! Sådant kan skapa förvirring i ett skarpt läge. Vi ska alltid hålla kranarna helt öppna eller helt stängda. Därmed ser vi till att blixtsnabbt kunna känna om en kran är öppen eller stängd. Vi ska inte tvingas vrida lite åt ena hållet och sedan åt det andra för att bli riktigt säkra.
Ändå är det viktigt att inte låta isolerkranen fastna i öppet läge. Testa den ofta så den inte kärvar fast. Då kan den bli ohyggligt trögstängd när du inte har något riktigt mothåll nere i vattnet. I det läget återstår inget annat än att be dykkompisen om hjälp.
En sak ska du göra innan du över huvud taget går i vattnet, till och med innan du analyserar gasen och kollar trycket i flaskorna. Se alltid till att isolerkranen är öppen – och har varit det under fyllningen. Stängd kran medför flera risker....

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser