DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Teknisk dykning  Teknisk dykning
Situational Awareness – det sjätte sinnet
Situational Awareness – det sjätte sinnet
1 av 1

Situational Awareness

– det sjätte sinnet

Text Jesper Kjøller

Om man som dykare har stora mentala resurser kan man uppfatta och behandla flera olika sinnesintryck samtidigt och därmed vara bättre rustad att förebygga problem och att hantera dem när de uppstår. En bra dykare har en välutvecklad situational awareness, ett slags sjätte sinne. Men vad är situational awareness och går den att träna? Den frågan kommer vi besvara i techspalten.

Det är bättre att förebygga än att reparera. De allra flesta problem som kan uppstå under ett dyk kan förutses och därmed tas med i beräkningen så att man inte har ett mindre problem som eskalerar till en smärre paniksituation.

Som nybörjare i dykning är varenda andetag en utmaning i sig. Helt gröna dykare har till exempel inte den förmåga som krävs för att överblicka saker som navigering eller att till att bistå andra dykare som hamnat i problem, då man har nog med att bara överleva själv. Oerfarna dykare kan lätt bli överrumplade och har i regel en rätt begränsad uppfattning om sig själva, sin utrustning, andra dykare och om miljön runtomkring. Simultanförmågan är låg och en förändring i omständigheterna som tryckutjämningsproblem, ett språngskikt eller en regulator som pyser kommer omedelbart ta all deras uppmärksamhet. Bara att befinna sig i vattnet fyller det mesta av uppmärksamhetsspannet och det finns i regel bara plats för en sak i taget där. 

Ju mer erfarenhet man får, ju mer övas förmågan att kunna överblicka flera saker åt gången och därmed får man en ökad medvetenhet om sin omgivning. Det är först när man medvetet börjar träna sin uppmärksamhet som man verkligen börjar lära sig att kunna ta in fler och fler intryck och att överskåda konsekvenserna. Det är egentligen då man på allvar börjar utveckla en instinktiv känsla för situationen och för eventuella problem som kan uppstå.

Ju större uppmärksamhetsspann du har och ju fler intryck du kan behandla under en given tidsperiod, ju bättre är din situational awareness. Det är ett engelskt begrepp som bäst översätts till situationsmedvetenhet. Det är inte en helt täckande översättning så jag kommer att använda den engelska terminologin situational awareness i den här artikeln eller bara förkortningen SA. Situational awareness kan definieras som den grad av precision med vilken din uppfattning av situationen avspeglar verkligheten.

Om du vill syssla med seriös dykning, antingen det är teknisk dykning eller bara ambitiös sportdykning, ska din SA vara välutvecklad. Det handlar alltså om att vara uppmärksam på vad som händer omkring dig och om att förstå att det som blir konsekvensen för dig i nästa ögonblick beräknas på den information du har, det som sker omkring dig och vad dina egna handlingar har för effekt.

Situational awareness kommer först när du behärskar de grundläggande färdigheterna inom dykning – du ska kunna ha överskott till att inte bara se dig omkring utan också tänka över vad dina observationer kommer att leda till. Naturligtvis kräver det också erfarenhet att förstå vilka potentiella problem olika förhållanden och skeenden kan medföra, det handlar om att utveckla en kunskap om sammanhang till orsaker och om att utveckla en mental bild av hur alla de dynamiska pusselbitarna passar i hop.

Många av de...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser