DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

  Teknisk dykning  Teknisk dykning
Slutna avdelningen – 4. del – tolv aktuella apparater på marknaden
Inspiration Classic
Slutna avdelningen – 4. del – tolv aktuella apparater på marknaden
Evolution
Slutna avdelningen – 4. del – tolv aktuella apparater på marknaden
Megladon
Slutna avdelningen – 4. del – tolv aktuella apparater på marknaden
Orobourus
Slutna avdelningen – 4. del – tolv aktuella apparater på marknaden
Sentinel
Slutna avdelningen – 4. del – tolv aktuella apparater på marknaden
O2ptima
Slutna avdelningen – 4. del – tolv aktuella apparater på marknaden
Hammerhead
Slutna avdelningen – 4. del – tolv aktuella apparater på marknaden
Halcyon RB80
Slutna avdelningen – 4. del – tolv aktuella apparater på marknaden
Halcyon RB80
Slutna avdelningen – 4. del – tolv aktuella apparater på marknaden
Revo
Slutna avdelningen – 4. del – tolv aktuella apparater på marknaden
Revo
Slutna avdelningen – 4. del – tolv aktuella apparater på marknaden
Pelagian
Slutna avdelningen – 4. del – tolv aktuella apparater på marknaden
Kiss
Slutna avdelningen – 4. del – tolv aktuella apparater på marknaden
Poseidon Discovery MKIV

Slutna avdelningen

– 4. del – tolv aktuella apparater på marknaden

Text och foto: Jesper Kjøller
Har du följt med i vår stora serie om rebreatherdykning? Då vet du att det finns olika apparater – och att det händer saker speciellt bland CCR-modellerna. Vi avslutar rebreatherserien med att gå igenom ett dussin av de viktigaste och mest spännande apparaterna på marknaden.

Vilket är bäst? MAC OS X eller Windows? PADI eller CMAS? BMW eller Mercedes? Elektronisk eller manuell CCR? Klassiska kontroverser. De låter sig inte utan vidare avgöras utifrån rent sakliga argument. Man tvingas se nyanserat på saken för att kunna ta ställning. Hur väljer du då rebreather? Bland annat måste du fundera på hur du får service, reservdelar och utbildning. Vad dyker de närmaste dykkompisarna med? Vilken sorts dyk vill du genomföra? Hur långvariga och djupa dyk? Tekniskt eller ren nöjesdykning? Behöver du ta med apparaten på långresa? Vilken dykfilosofi är du anhängare till?
Rebreathrar kan utformas på många olika sätt. En rad faktorer avgör apparatens prestanda och egenskaper. Det gäller särskilt utformningen av skrubberbehållare och andningssäck – och om apparaten är manuellt eller elektroniskt styrd. Konstruktionen hos skrubberdosa och andningssäck spelar stor roll för andningsmotståndet. Ju längre kretsloppet är desto längre väg har gasen att strömma runt i systemet. Med andningssäcken högt placerad (ovanför dykarens lungor) blir det en tryckskillnad. Den gör apparaten trögandad. Placeringen av skrubber och säck har också inflytande på apparatens trim och balans. Slutligen finns det faktorer som användarvänlighet, driftskostnader, effektivitet, vikt och pris.
Apparaterna utvecklas i rasande fart. Det är alltså svårt att vara hundraprocentigt heltäckande när man går igenom de olika fabrikaten. Rebreathertillverkare är ofta små företag med ett fåtal anställda. Serierna är vanligen små. Man gör modifieringar, ändringar och förbättringar löpande under tillverkningens lopp. En eCCR kan enkelt byggas om till en mCCR. Dessutom finns det ”after market kits” för att uppgradera apparaten efter köpet. Det är inte ovanligt att somliga apparater i praktiken slutligen blir en blandning av flera olika tillverkares grundbeståndsdelar.

Hammerhead CCR
Juergensen Marine utvecklar elektronik till andra CCR-apparater under namnet Hammerhead. Däribland till DiveRites O2ptima och olika militära modeller. Nu förfogade verksamheten alltså över hela det elektroniska kontrollsystemet. Då var det inte långt till idén att tillverka sin egen kompletta CCR. Den såg dagens ljus första gången år 1995.
En Hammerhead CCR påminner en del om en Megalodon. De är också baserade på samma grundprinciper med stora OTS-andningssäckar, radialskrubber och sidmonterade flaskor för både syrgas och diluent.
Några finesser skiljer Hammerhead CCR från liknande apparater. En är möjligheten att ansluta en extra syrgassensor. De tre standardmonterade sensorerna styr apparatens primära kontroller. Den fjärde kan styra en oberoende dykdator som exempelvis en VR3.
Hammerhead CCR:s avancerade handenhet innehåller en fullblods trimix- och dekompressionsdator med inbyggd barometer och termometer. Dessutom levereras apparaten med en BOV. Hammerhead finns i flera versioner....

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på 20+ dyktidningar per år här.

Fakta

Ordlista

Troligen är det bara IT-branschen som kan tävla med rebreaterdykningen i antal kryptiska förkortningar och underliga bokstavskombinationer. Här är en översikt över de viktigaste akronymerna och begreppen. Läs i övrigt genomgången av de tre typerna av rebreather i DYK 6-08.

ADV Automatic Diluent Valve. Ventil som automatiskt fyller på diluentgas i kretsloppet när det blir komprimerat. De flesta apparater är idag försedda med ADV. På tidigare modeller kan man montera en ”after market”-ADV.

Andningssäck Kallas även ”motlunga” eller ”counterlung”. En säck som förvarar utandad gas före och efter att gasen har passerat skrubbern. Utan andningssäck skulle det vara omöjligt att andas i en rebreather.

Axiell skrubber Modern utformning på skrubbern. Gasen strömmar från topp till botten eller omvänt genom behållaren med skrubbermaterial.

BOV  Bail Out Valve. Doseringsventil (motsvarande andrasteg) inbyggd i CCR-munstycket. Då kan man skifta till öppet system utan att ta ut munstycket ur munnen.

CCR Closed Circuit Rebreather. Helsluten rebreather där syrgashalten i kretsloppet mäts elektroniskt.

eCCR Electronic Closed Circuit Rebreather. CCR där elektronik styr tillförseln av syrgas i kretsloppet. Automatiken öppnar en magnetventil när syrgashalten sjunker under ett fastställt gränsvärde. Typexempel: Inspiration och Megalodon.

HUD Head Up Display. En eller flera lysdioder som är monterade i synfältet. De ger information om apparatens aktuella status med olika färger och blinkningar. De varnar också för eventuella problem.

mCCR Manual Closed Circuit Rebreather. CCR där dykaren själv har ansvaret för att hålla korrekt syrgaspartialtryck genom att övervaka mätvärdena och manuellt fylla på mera syrgas efter behov. Typexempel: KISS

OTS Over The Shoulder. Andningssäck som går över skuldrorna och fram över bröstet. Det ger bättre andningsegenskaper eftersom säcken sitter tätt intill dykarens egna lungor. Å andra kan säcken sitta i vägen framme på bröstet.

PASSCR Passiv SCR eller ”gasutdrygare”. SCR-apparat som styrs av andningen och som är oberoende av elektronik. Typexempel: Halcyon RB80 och dess kloner.

Radiell skrubber Klassisk utformning på skrubbern. Gasen strömmar genom skrubbermaterialet från ett rör i mitten till behållarens utsida eller omvänt.

SCR Semi Closed Rebreather. Halvsluten rebreather där lite gas (oftast nitrox) hela tiden pyser in i systemet. En övertrycksventil släpper ut motsvarande mängd gas. Typexempel: Dräger Dolphin.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser