DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Foto  Foto

SM for dummies

TEXT: Dennis Malmström

Uttagstävling

 • Uttagstävlingen är en inskickstävling som löper från mars till början av maj.
 • Tävlingen omfattar två klasser:
  Makro
  Normal/vidvinkel.
 • Varje tävlande får lämna in tre bilder per klass.
 • Max en bild per klass får vara från utomnordiskt vatten.
 • Bilder från innevarande år samt de två föregående får användas.
 • Bilder som tidigare använts i någon tävling arrangerad av SSDF eller CMAS får inte användas.
 • Sammansatta bilder är inte tillåtna men i övrigt är all efterbehandling tillåten.
 • Bilderna bedöms av en jury bestående av tre domare som arbetar individuellt.
 • Domarnas identitet avslöjas i samband med finalen.
 • Bilderna poängsätts utefter tre axlar:
  Innehåll (1-10 poäng)
  Komposition (1-5 poäng)
  Teknisk kvalitet (1-5 poäng).
 • Axelpoängen görs tillgängliga för de tävlande efter tävlingen.
 • Bildernas poäng adderas för att ge fotografens totalpoäng.
 • De 11 bäst placerade bjuds in till finalen.

Final

 • Finalen brukar arrangeras i slutet av augusti.
 • Finalen avgörs i splash-in-format, dvs man dyker och tar bilderna på plats.
 • Totala tävlingstiden är 240 minuter, normalt fördelat på fyra entimmesdyk.
 • Dykregler:
  Maxdjup är 30 meter
  Dekompressionsdykning är inte tillåtet
  Andningsgas är luft eller nitrox.
 • Juryn är densamma som i uttagstävlingen.
 • I finalen tävlas det i fyra klasser:
  Makro
  Normal/vidvinkel
  Bild med dykare
  Tema
 • Temat väljs av tävlingsledningen och meddelas några veckor före finalen.
 • Man tävlar med en bild per klass.
 • Viss efterbehandling är tillåten.
  Alla operationer måste appliceras på hela bilden.
  Maskering och kloning är ej tillåtet.
  Viss beskärning är tillåten (symmetrisk, endimensionell och till vissa givna format).
 • Bedömnings- och poängsystemet är detsamma som i uttagstävlingen.
 • Rankinglista upprättas och medaljer delas ut i varje klass.
 • Total rankinglista upprättas genom att varje tävlandes poäng adderas över de fyra klasserna.
 • Svenska mästare utses och totalmedaljer delas ut enligt den total rankinglistan. 

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs artikeln i DYK #Special Okt 21:

SOME images:
SM for dummies,

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser