DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Dykkemedicin  Dykerimedicin
Varför cigarettrökning och dykning inte går ihop
Varför cigarettrökning och dykning inte går ihop
Varför cigarettrökning och dykning inte går ihop
Varför cigarettrökning och dykning inte går ihop
Varför cigarettrökning och dykning inte går ihop
Varför cigarettrökning och dykning inte går ihop

Smoke on the water

– vi granskar rökning och dykning

Av David Buch, M.D. och Jim Caruso, M.D.
Varför cigarettrökning och dykning inte går ihop

Flertalet dykare vet att alkoholintag före dykning kan orsaka vätskebrist. I sin tur ökar det risken för tryckfallssjuka. På nybörjarkurser i dykning uppmanas eleverna att undvika alkohol tills dagens dykningar är klara. Till och med att avstå från alkohol tills hela dyksemestern är slut. Även i länder där spriten flödar vägrar många dykcentra att tillhandahålla alkoholhaltiga drycker förrän efter dagens dykningar. Hur är det med tobak på den punkten?
Rökning tycks vara mycket mindre tabubelagd bland dykare. Jag har sett dykguider och andra erfarna dykare röka cigaretter precis före ett dyk, under ytintervall och efter att ha genomfört en serie dyk. Flertalet rökare är förmodligen medvetna om hälsoriskerna kring tobakskonsumtion. De väljer att röka trots riskerna. Men rökande dykare känner troligen inte till tobakens möjliga effekter på tryckfallssjuka.

Ökar rökning risken för tryckfallssjuka?
Jag har gått igenom den medicinska litteraturen vad gäller ett samband mellan rökning och dykning. Där finns ytterst lite information om huruvida rökning ger ökad risk för tryckfallssjuka. Ändå vet vi att cigarettrökning orsakar vissa sjukdomstillstånd. Bland dem finns lungemfysem och arterioskleros – förträngningar i blodkärlen orsakade av hård plack och avlagringar med kolesterol. De kan göra personen mera mottaglig för allvarliga skador vid dykning. Både gasemboli i artärerna och bubbelbildning i vävnaderna. Det är de två formerna av tryckfallssjuka. Några av de rökrelaterade tillstånden kan finnas där utan att dykaren är medveten om dem. Därför verkar det rimligt att dykare vid till synes full hälsa ändå löper större risk för tryckfallssjuka.
Sökning på Internet med de två populära sökmotorerna Google och Yahoo resulterar i viss information. Men den består huvudsakligen av åsikter i debattartiklar. Typiskt avråder de dykare att röka – av samma skäl som ovan. Tills nyligen har det inte funnits några studier specifikt inriktade på ett möjligt samband mellan cigarettrökning och tryckfallssjuka.

Studien ”Smoking & Diving”
I data insamlade av Divers Alert Network (DAN) om dykare med tryckfallssjuka finns uppgifter om symptomens svårighetsgrad och om dykarens rökvanor. Från perioden 1989 till 1999 finns mer än 4 000 sådana rapporten samlade. Rapporterna gicks igenom noggrant och analyserades av forskare vid Duke University och DAN. Deras fynd publicerades i 2003 års decemberutgåva av Aviation, Space and Environmental Medicine (nummer 74, sid. 1271). Deras slutsats blir att cigarettrökare (oberoende av andra riskfaktorer) riskerar svårare symptom vid inträffad tryckfallssjuka än icke-rökare.
Tryckfallssjuka omfattar en lång rad symptom med olika svårighetsgrad. De går från lätt klåda och/eller ledsmärtor till kramper, medvetslöshet och död. Ovan nämnda studie har rubriken “Cigarette Smoking and Decompression Illness Severity: A Retrospective Study in...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser