DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi

Späckhuggare

– 12 fakta

Text: Sune Dadda Karma Harms
Jonas Beyer m.fl.

Späckhuggarens storlek och styrka gör det möjligt att uppnå en hastighet på upp till 60 km/h, vilket placerar den som ett av de snabbaste marina däggdjuren i världen. 

1. En stor delfin
Om vi tittar på den vetenskapliga klassificeringen av djur så ligger späckhuggare naturligtvis först och främst i djurriket med kategorin Animalia. Där under finner vi späckhuggaren i gruppen av ryggsträngsdjur (Chordater) och däggdjur (Mammalia).

På den nivån finns även vi människor med i samma kategori som späckhuggare. Klassen av däggdjur delas upp i en myriad av arter, vilka betecknas som ”ordning”. Späckhuggare tillhör ordningen valar (Cetacea) som återigen delas upp i två undergrupper, bardvalar (Mysticeti) och tandvalar (Odontoceti). Undergruppen av tandvalar delas vidare in i familjer, där späckhuggare tillhör delfinfamiljen (Delphinidae). Rent vetenskapligt kan man därför med rätta kalla späckhuggaren för en delfin.

2. Världens snabbaste
Späckhuggarens storlek och styrka gör det möjligt att uppnå en hastighet på upp till 60 km/h, vilket placerar den som ett av de snabbaste marina däggdjuren i världen.

3. Utbredning
Späckhuggaren är ett av de allra mest spridda däggdjuren i världen (bara människan har brett ut sig mer). Den lever i alla hav från de kalla arktiska områdena till de varma tropiska haven. Det är okänt hur många späckhuggare som finns i världen, men förmodligen finns det mer än 50 000 individer.

I Nordnorge kan man varje år se späckhuggare medan de är ganska sällsynta i Sverige och Danmark. Med lite tur kan man dock få se späckhuggare i danska och svenska vatten.

4. På toppen av näringskedjan
Späckhuggare är ett av de mest anpassningsbara rovdjuren när det gäller mat. De föredrar fisk, sjöfåglar, havssköldpaddor, sälar, hajar och andra tandvalar. Späckhuggaren ligger högst upp på toppen av den marina näringskedjan och är känd för att även attackera bardvalarna, mestadels gråvalar och blåvalar. Det finns även rapporter om att späckhuggare ska ha ätit upp älgar.

Det finns inga rapporter om att späckhuggare i naturen ska ha attackerat människor och de anses inte som farliga för människor.

5. Kärt barn har många namn
Orca orcinus eller sspäckhuggaren som vi kallar den på svenska, fick ursprungligen namnet Orca i det antika romerska riket. Orca är idag också den mest använda benämningen runt om i världen.

Källorna beskriver olika förklaringar till namnet Orca. Vissa källor rapporterar att namnet troligen härrör från ordet ”Orc” eller ”Ork”, som används för att beskriva stora fiskar, valar och havsmonster. Andra källor beskriver att det latinska namne

Orcinus orca härstammar från den romerska guden Orcus, som var en av underjordens gudar som bestraffade dem som utfört onda gärningar. Orcinus i detta sammanhang betyder ”kommer från dödsriket”.
Tidigare kallades orca ”Grampus” på engelska, men få använder det namnet idag. Ibland har ordet ”Blackfish” felaktigt används för att beskriva späckhuggare.

På vissa språk kallas...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Spækhuggere jagter hurtig båd
Spækhuggere jagter hurtig båd
Läs artikeln i DYK #8:

SOME images:
Foto: Arkiv
Foto: Arkiv
, , Foto: Arkiv
Foto: Arkiv
, I Japan kallas orca ”shachi”, som är en kombination av tecknen för fisk och tiger.
I Japan kallas orca ”shachi”, som är en kombination av tecknen för fisk och tiger.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser