DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
En sund investering
1 av 1

En sund investering

Av: Lene Topp, WWF Verdensnaturfonden

Många rapporter om naturskydd och utveckling hamnar på mitt skrivbord. De flesta säger samma saker som många andra före dem. Emellanåt ser jag papper som jag får lust att ägna lite mera tid åt. Nyligen fick jag en sådan rapport. Där hade man studerat ett spännande tema. Kan initiativ att bevara biologisk mångfald även bidra till att minska fattigdomen i samma områden?

Många rapporter om naturskydd och utveckling hamnar på mitt skrivbord. De flesta säger samma saker som många andra före dem. Emellanåt ser jag papper som jag får lust att ägna lite mera tid åt. Nyligen fick jag en sådan rapport. Där hade man studerat ett spännande tema. Kan initiativ att bevara biologisk mångfald även bidra till att minska fattigdomen i samma områden?
Studien handlar om fyra MPA-områden (Marine Protected Areas) i Fiji, Solomonöarna, Filippinerna och Indonesien. Slutsatserna var positiva.
Här är det nu viktigt att veta en sak. MPA-områden är inte skyddade på gammaldags sätt där inga mänskliga aktiviteter är tillåtna. Varje MPA har i stället en detaljerad förvaltningsplan. Den föreskriver bland annat var den ena eller andra sortens aktivitet får utövas. Allt utnyttjande av områdets resurser ska naturligtvis ske med uthålliga metoder.
Vi arbetar i en del sådana områden. Där ska alla vara engagerade i hur förvaltningsplanen utformas. Alltså alla – från ortsbor till regeringstjänstemän. Alla får vara med och bestämma om lagar och föreskrifter för områdets skötsel.
Sådant brett engagemang är förvisso inte den enklaste vägen att gå. I grund och botten är det ändå kärnan till uthålligt och bärkraftigt utnyttjande. Då undviker man också framtida konflikter.
Många dykare har upplevt att dyka i sådana skyddade områden. Kanske har de iakttagit småskaligt fiske i närheten av dykplatsen. Någon fiskar med krok och rev. De frågar då: ”Är det verkligen tillåtet? Är inte det här ett naturskyddsområde?” Visst – i de flesta fall är det faktiskt tillåtet. Vi har ju tillstånd att dyka på vissa platser. Av samma anledning får småskaligt fiske bedrivas på de ställen som förvaltningsplanen föreskriver.
I en MPA finns också zoner där ingen aktivitet alls är tillåten. Där ska alla fiskar kunna leka i fred och växa sig stora och feta. Sedan sprids deras yngel ut över större områden. I alla de fyra studerade MPA-områdena har lokalbefolkningen upplevt samma sak. Nämligen att de helfredade zonerna skapar bättre fiske i områdena runt omkring. Effekten är redan väldokumenterad. Även i våra områden för fältstudier har vi fått samma positiva upplevelse. Flera gånger har det fått överraskande resultat. Ortsborna har nämligen beslutat att helfreda ytterligare områden – stängda hela eller delar av året. Traktens fiskare har också vid flera tillfällen tagit initiativ till att stänga lekbankar under fiskarnas lekperioder. Utan nya fiskyngel är det ju slut på fisket.
Arbetet med att etablera ett MPA brukar innefatta att skapa inkomstkällor för lokalbefolkningen. Rapporten visar att MPA-områden är riktigt bra på att skapa jobb – inte minst inom turismen. En fiskare som får jobb i turistbranschen kan ofta fördubbla sin inkomst. Att delta i jobbskapandet har också andra positiva följder. Deltagarna får exempelvis olika sorters utbildning. Kunskaperna är användbara både privat och i arbetet. Med rätt inställning leder...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser