DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Sverige  Sverige

Svenska brott

- ett schysst alternativ

Text och bild: Anders Nygren & Mikael Eriksson

Dyksugen, men känner inte för att åka till några av de ”gamla” platserna? Kanske är vädergudarna inte på rätt humör? Lugn, det finns ett alternativ. Dykning i kalkbrott bjuder ofta på god sikt och här finns mycket att se. Brotten bär många gånger på tydliga spår av mänsklig historisk aktivitet i form av skjul, räls, vinschar m m. De flesta dagbrott ligger i kuperade områden vilket gör att de är skyddade från vind och eftersom kalkbrytning kräver fordon finns det ofta vägar ända fram till vattenbrynet. Med andra ord – som gjort för dykare.

Brotten är ofta små med branta bergväggar runt om kring och det är en häftig känsla att klättra runt bland klipporna mellan dyken. Den steniga och bergiga terrängen gör att det ofta ser ut som ett månlandskap, eller en plats som gjord för inspelning av Tolkiens Sagan om Ringen. Man bör även förvissa sig om hur brotten och dess gångar ser ut innan man dyker, om det är första gången man dyker på en plats. I t ex Lövsta söder om Stockholm finns det tre brott som är förbundna via vattenfyllda gångar och har man inte linrulle och stark lampa kan man lätt villa bort sig, särskilt om man råkar röra upp slammet på botten. Man bör därför dyka med extra försiktighet så att man inte av misstag simmar in i en gruvgång. Många dykskolor har regelbundna utfärder till kalkbrotten för alla som vill ha en guidad tur och framför allt en bra ytorganisation. Den goda sikten gör att man som fotograf med glädje dyker i dessa vatten (särskilt om man har Östersjön som hemmavatten). Det är även vanligt med isdykning i vattenfyllda kalkbrott, eftersom de fryser tidigt och isen ligger kvar långt in på vårkanten.

Gift När brytningen en gång i tiden avbröts slutade man att pumpa bort det grundvatten som normalt tränger in och detta har lett till att många kalkbrott och gruvor idag är vattenfyllda. I flera brott har även fisk planterats in i små mängder tillsammans med signalkräftor. Tyvärr har det ofta förekommit ”inplantering” av bilvrak och gamla tunnor också. Det finns bland annat rykten som gör gällande att det dumpats kvicksilver i vissa gruvor i Södermanland. Om det är rykten eller ej är svårt att bedöma eftersom man inte med blotta ögat kan se på en sjö om den är förorenad eller inte. Kalken gör att vattnets pH-värde hålls neutralt och detta motverkar i hög grad frisättning av tungmetaller om dumpning nu skulle ha skett.

Korallrev Den naturliga förekomsten av kalk i vårt land är sparsam och finns mest i mellersta och södra Sverige. Kalk är en sedimentär bergart och bildades för ca 65 miljoner år sedan. Detta var ungefär samtidigt som de sista dinosaurierna knallade runt på jorden innan de dog ut. På den tiden var det klimatet varmare, något som är en förutsättning för att kalk skall sedimentera och falla ut som partiklar och bilda kalksten i vatten. I kallt vatten förblir kalken (bestående av karbonater, d v s kolsyra i vissa former) löst, medan det i varmt vatten faller ut och sedimenterar. Därav namnet sedimentär bergart.
Man kan i princip hävda att Sverige en gång i tiden haft sina egna korallrev via de kalkstensavlagringar som en gång i tiden låg under vatten. Om dessa ”rev” var lika blomstrande som dagens rev i söderhaven är det dock svårare att uttala sig om. Det är inte ovanligt att man hittar fossiler i kalksten, så någon typ av livsformer fanns det nog i alla fall. Bildade kalkansamlingar har sedan via tektoniska rörelser (förflyttningar hos...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser