DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Thistlegorm – Vraklexikon #48
1 av 1

Thistlegorm

Vraklexikon #48

Text: Jesper Kjøller, uv-foto: Martin Örnroth

Sha’ab Ali, Röda Havet

Thistlegorm har alla egenskaper som krävs för att bli ett legendariskt vrak. Till på köpet i så rikt mått att hon knappast kan överglänsas av andra än Titanic. Thistlegorm fick ett dramatiskt slut under Andra Världskriget. Därefter blev hon bortglömd av eftervärlden. Efter 15 år, närmast snubblade, Jacques-Yves Cousteau över vraket 1956. Calypso var på väg söderut genom Röda Havet. I början av nittiotalet återvann hon sin forna storhet. Hon blev Egyptens absolut främsta dragplåster för dykare. Röda Havets svar på pyramiderna…

S/S Thistlegorm byggdes i England 1940. Namnet är gaeliska och betyder ”blåtistel”. Fartyget var i första hand tänkt som fraktskuta för krigsmateriel. I oktober 1941 var hon på sin fjärde resa med kurs norrut genom Röda Havet. Hon hade avseglat från Glasgow och gått hela vägen runt Afrika med sin last av materiel till de allierade truppernas ökenkrig mot Rommel i Nordafrika. Målet var Alexandria.

Det var för farligt att segla via Gibraltar. Tyskar och italienare kontrollerade nämligen Medelhavet runt Malta. Efter ett kort uppehåll i Aden låg hon nu och väntade på att Suezkanalen skulle öppnas igen. Kanalen hade varit stängd på grund av ett anfall. Thistlegorm var inte ensam. Där låg en konvoj med ett tjugotal av de allierades mindre fartyg. Dagarna gick medan man väntade på att passagen till Medelhavet skulle öppnas. Besättningen fördrev tiden med att spela kort eller att ta simturer i det ljumma havet.

lokomotiv På kvällen den 6 oktober 1941 skickades två tyska Heinkel He-111 bombplan upp med sin dödliga last av tvåtons bomber. Vapnen hade tagits fram speciellt för att sänka stora fartyg. Egentligen letade planen efter trupptransportfartyget Queen Mary. Hon sades befinna sig i området med tusentals australiensiska soldater ombord. Av en eller annan anledning kunde de tyska bombarpiloterna inte finna sitt mål. Så småningom blev de tvungna att återvända. Planen skildes åt. Det ena flög direkt tillbaka till basen. Det andra följde Sinaihalvöns kustlinje. Kursvalet skulle visa sig bli ödesdigert för Thistlegorm. I det klara månskenet fick piloterna snart syn på konvojen. Utan betänkande gick de omedelbart till angrepp på det största av fartygen. Anfallet överrumplade engelsmännen med byxorna nere. De räknade inte med att bli anfallna nattetid. För övrigt ansåg de sig vara beskyddade av kanonerna på kryssaren HMS Carlisle som låg vid sidan om. De flesta låg i sina kojer och sov. Kanonerna var obemannade. Det tyska planet flög så lågt att det skulle ha kraschat mot Thistlegorms överbyggnad om landningsställen varit utfällda.

Träffade en eller bägge de tyska bomberna sitt mål? Ingen vet. I varje fall sprängdes ett hål i skrovet midskepps. Dånet från detonationen kunde höras på fastlandet i både Egypten och Sinai. Därefter hände två saker. Först exploderade fartygets ångpanna som fortfarande stod under tryck. Därefter utlöstes ett sannskyldigt...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser