DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
Triton och den giftiga törnekronan
1 av 1

Triton och den giftiga törnekronan

Av: Lene Topp, WWF Verdensnaturfonden

Triton var son till havets konung Poseidon. Tillsammans med sina föräldrar bodde han i ett gyllene palats på havets botten. Triton var till hälften människa och till hälften fisk.

Triton var son till havets konung Poseidon. Tillsammans med sina föräldrar  bodde han i ett gyllene palats på havets botten. Triton var till hälften människa och till hälften fisk. Han hade sin stora havssnäcka att blåsa i. Då kunde han få fiender att försvinna och böljorna att lägga sig på ett upprört hav.
Triton är också namnet på en stor verklig snäcka – Charonia tritoni. Verklighetens tritonsnäcka har – liksom sin mytiska namne – makt att kontrollera omgivningarna. Dess favoritföda är nämligen en av korallrevens allra värsta fiender: den giftiga törnekronan.
Törnekronan är en giftig sjöstjärna. Den är ett skoningslöst rovdjur. Varje individ kan ödelägga upp till 6 kvadratmeter korallrev per år. Den angriper huvudsakligen hårda koraller – alltså de arter som bidrar till att bygga upp revet. Törnekronans angrepp är effektiva och ödesdigra. Skadorna på revet blir tydligt synliga. Sjöstjärnan pressar ut magen genom munnen och avsöndrar enzymer på korallernas levande vävnader. På det sättet kan den ”smälta maten” även utanför munnen. Under sjöstjärnans kropp efterlämnas bara korallernas vita, döda och nakna skelett.
Filippinerna och Thailand har i år varit utsatta för massutbrott av den giftiga törnekronan. Under sådana utbrott ser man den normalt nattaktiva törnekronan även på dagen. Dykare i bägge länderna har varit engagerade i aktioner arrangerade av bland andra WWF. Där har man försökt ta livet av de hungriga sjöstjärnorna. Antingen genom att spruta in koncentrerad saltlösning i dem eller genom att samla in dem för hand. Men törnekronan har försvarsvapen. Kroppen och de tio till tolv armarna är nämligen täckta av 4-5 centimeter långa och giftiga taggar. Stick från taggarna är ytterst smärtsamma. Taggarna kan lätt tränga igenom både våtdräkter och handskar. Det gäller att se noga upp.
Giftet är nog också grunden till sjöstjärnans framgång. Fiender har den inte många av. Och de har blivit ännu färre. Några rovfiskar klarar av att ta för sig av mindre törnekronor. De har blivit överfiskade. Det gäller bland annat napoleonfisken. Arten har fått en föga avundsvärd plats på Washingtonkonventionens lista II. Det innebär att den idag är allvarligt hotad. Arten får inte säljas fritt över nationsgränser. Ändå ser man den tyvärr nästan dagligen i akvarierna på fiskrestauranger Hongkong. Den ena fiskebåten efter den andra blir tagen i beslag med lasten fylld av de här dyrbara revfiskarna – olagligt fångade i Sydostasiens havsområden.
Törnekronans fiende nummer ett är den upp till 50 centimeter långa tritonsnäckan. Den arten är tyvärr också hotad. Snäckan är utomordentligt vacker. Djuret har klara blå ögon och långa antenner. Skalet är format som en elegant spiral i all världens sobert bruna nyanser. De flesta betraktar den nog uteslutande som ett tjusigt prydnadsföremål. Bara ett ytterst litet fåtal känner till tritonsnäckans enormt viktiga uppgift på reven. Precis nu – mer än någonsin förr – behöver vi...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser