DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Teknisk dykning  Teknisk dykning
Tuna-Hästberg – grym gruvdykning
Sikten är så bra att ibland får man en känsla av att man svävar genom luftfylda gångar när man dyker i Tuna-Hästberg.
Tuna-Hästberg – grym gruvdykning
Det finns gott om träkonstruktioner bevarade i gruvan. Denna ser ut som rester av en våningssäng. Arbetarna kunde stanna nere flera veckor i sträck.
Tuna-Hästberg – grym gruvdykning
Bakom dykaren kan man se huvudschaktet som kommer från ytan och går ändå ner till 400 meters djup. För tillfället är det 114m-nivån som undersöks och kartläggs.
Tuna-Hästberg – grym gruvdykning
En gammal träkonstruktion där en stor vattentank var placerad när gruvan var i drift.
Tuna-Hästberg – grym gruvdykning
Dykare undersöker en låda med rester av dynamitladdningar som man använde för att spränga gångarna i gruvan.
Tuna-Hästberg – grym gruvdykning
Utseendet på stegar och trappor kan säga en hel del om vilken tidsperiod som den aktuella delen av gruvan var aktiv.
Tuna-Hästberg – grym gruvdykning
Karta över en av gruvans nivåer. Man inser snart hur stor gruvan egentligen är. Ungefär 4 kilometer i bredd är avbildade här och det finns många nivåer i Tuna-Hästberg...
Tuna-Hästberg – grym gruvdykning
Baslägret - här börjar all dykning. Längst bort kan man se dörren till ett bekvämt värmerum med plats för 20 dykare. Till vänster är plattformen med uppställda flaskpaket. Genom det kristallklara vattnet kan man se dykare på sexmeters-stoppet.
Tuna-Hästberg – grym gruvdykning
Att gå ner i gruvan på vintern är oftast behagligt. Temeperaturen där nere är konstant kring 0 grader medan det kan vara minus 30 ovan mark!

Tuna-Hästberg

– grym gruvdykning

Text Dmitri Gorski Foto Nicklas Myrin och Daniel Karlsson
Bara ett par timmar från den svenska huvudstaden finns det ett enormt system av vattenfyllda passager. De sträcker sig tiotals kilometer i alla riktningar. Systemet kallas Tuna-Hästberg. Följ med till en värld där sikten är total och där spännande saker ständigt dyker upp i lampans sken.

Flera av föremålen som gruvarbetarna forslade ner ligger fortfarande kvar. Bland annat har två malmvagnar hittats. En av dem kan ännu rulla på sitt spår. Gamla byggkonstruktioner står kvar. Verktyg ligger på arbetsplatserna. Armaturer och lampor sitter kvar – allt är på plats. Byggen typ gångbroar, trappor och stängsel med grindar har bevarats i det syrefattiga vattnet – precis som de stod när gruvan stängdes. Det går att simma in i det 50 år gamla elektriska ställverket och hitta glödlampor kvar i sina hållare uppe under taket. Emaljskylten på dörren berättar exakt var man är. I en avlägsen del av gruvan finns en förnämligt välbevarad pumpstation från 1800-talet. Såvitt man känner till är den ensam i sitt slag som existerar idag.
Känslan att dyka där är mycket speciell. Den liknar känslan man får vid vrakdykning jämfört med naturdykning. Tusentals föremål och tecken på mänsklig aktivitet. Många är hundratals år gamla. Därför blir varje dyk en ny och fängslande upplevelse – en resa tillbaka genom historien till flydda tider. Då var gruvan en inlemmad del av det levande samhället runt omkring den.
Mer än fyra kilometer permanenta ledlinor finns dragna i gruvan idag. De täcker bara en liten del av vad som finns att utforska. Linorna bildar ett nätverk av fasta markeringar. Alla nya linor dokumenteras noggrant. Sträckningen sparas digitalt. Dykningen sträcker sig över ett brett spann från grund upplevelsedykning av ”cavern”-typ till djupa och långa utforskningar med undervattensmoped och noga planerad dekompression. Enligt ritningarna skulle maxdjupet vara ungefär 400 meter!

I drift sedan 1400-talet
Gruvdriften i Tuna-Hästberg har pågått mycket länge. De första dokumenten härstammar från tidigt 1400-tal. Då drevs gruvorna i liten skala av markägarna själva. Malmen i Tuna-Hästberg är manganrik järnmalm. Brytning i full skala startade på 1800-talet. Först under 1900-talet nådde gruvan sin nuvarande storlek. Den sträcker sig under mer än 47 hektars markyta.
Brytningen fortsatte till 1968. Då stängdes gruvan. Liksom i alla övergivna gruvor började grundvattnet snart att stiga. Dittills hade länspumpar varit ständigt igång för att transportera bort vattnet. Idag är gruvan nästan helt vattenfylld. Vattennivån ligger 85 meter under markytan. Den lägsta torra nivån är på 80 meters djup. Gruvans värdefulla malmkropp låg i 35-45 graders lutning. Det avspeglas i gruvgångarnas dragning. Många passager sluttar i underliga vinklar. Djupare ner planar de ut för att nå maxdjupet 400 meter – tyvärr hittills oåtkomligt för dykare. Lyckligtvis är det inte någon stor nackdel. Vi har mer än 10 kilometer med vattenfyllda tunnlar att utforska med enbart nitrox.

Kort dyk gav mersmak
Nicklas Myrin och Daniel Karlsson från Baggbodykarna började utforska gruvan i Tuna-Hästberg redan 1998. Från början handlade det bara om att undersöka de torra delarna. Nere på tredje nivån...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser