DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Udstyr  Utrustning
Tunga argument
Här blev det fel. Kan du se vad dykaren har missat? Läs artikeln och ta en noggrann titt.
Tunga argument
Denna blyklump har placerats så nära snabbspännet att den riskerar att ställa till problem i en nödsituation...
Tunga argument
... därför är det viktigt att framför allt de yttersta vikterna är fastgjorda på ett eller annat sätt. Det lättaste är att vrida bältet ett halvt varv.
Tunga argument
Ett bra viktbälte med symetriskt placerade och fastgjorda blyvikter.

Tunga argument

Text: Robert N. Rossier Foto: Jesper Kjøller

Att det är viktigt med vikter får vi lära oss redan på grundkursen. Trots det så verkar det som om många inte har den koll som behövs. En undersökning i England visar att 13 % av landets dykare någon gång tappat vikter och 9 % har tappat hela viktbältet. Vi reder ut problemen och berättar vad man kan göra åt dem.

Överraskningar är trevliga på födelsedagar eller vid andra festliga tillfällen, men när det gäller dykning så föredrar de flesta av oss att minimera andelen oväntade händelser. En av de mest ovälkomna surpriserna inom dykning är plötsligt förändrad flytkraft eller avsaknaden att kunna justera avvägningen när det behövs som mest.
Trots enkelheten hos de flesta viktsystem så tycks dykare titt som tätt drabbas av viktsystemsrelaterade överraskningar, och konsekvenserna kan bli allt annat än festliga.

Dystra rapporter
I ett fall gick en instruktör och två elever ned längs en fast lina för att dyka på ett vrak. När de nådde sju meter, justerade och kontrollerade gruppen sin utrustning, innan man fortsatte ned till 19 meters djup.
I incidentrapporten kan man läsa: ”Under dyket tappade en av eleverna sitt viktbälte och började göra en ofrivillig uppstigning. Instruktören fick tag på eleven och skapade så mycket egen negativ flytkraft att de tillsammans kunde simma längs vraket och tillbaka till linan.”
Som väl var lyckades instruktören och eleven tillsammans göra en kontrollerad uppstigning längs linan och väl uppe vid ytan plockades de upp av den väntande båten, utan några fysiska men. Tack vare instruktörens snabba reaktion kunde situationen räddas.
I december 2005 hade tre dykare genomfört ett dyk till 36 meter. Nu väntade ett sex minuters dekostopp och en av dykarna började plocka fram sin SMB.  ”Plötsligt så faller en av dykarnas vikter ur dess ficka och han börjar stiga snabbt mot ytan, trots ihärdiga försök att simma med full kraft med huvudet nedåt.”
Dykaren togs ombord på dykbåten, fick ren syrgas och rikligt med vätska. Som tur var uppstod inga efterföljande komplikationer.
Kanske ännu mer skrämmande är den situation som uppstod för två dykare som skulle göra ett stranddyk i september förra året. Cirka 60 minuter efter det att paret gått ner upptäcker en av dykarna att hennes väst läcker luft och att hon inte längre kunde upprätthålla neutral flytkraft.
”Hon försökte dumpa sitt viktbälte men det snärjde in sig runt vristen”, står det i rapporten.
Fortfarande med bältet hängandes kring foten, nådde de ytan för att kalla på hjälp. Därefter lyckades de ta sig in på grundare vatten och där avlägsna vikterna, varefter en fiskebåt hjälpte till att transportera in dykparet till land. Troligtvis var det dykarens västventil som var blockerad eller defekt. Ingen av dykarna skadades fysiskt.

Dödlig utgång
Men problem med viktbältet kan leda till incidenter med dödlig utgång. Ett fall som rapporterades till DAN 2004 handlade om en divemaster i 50-årsåldern som dök på ett vrak tillsammans med två kamrater när något gick väldigt snett.
De tre hade påbörjat uppstigningen från 37 meter när de förlorade kontakten med varandra. Dive- masterns kropp hittades av en annan dykgrupp 10 månader senare.
I rapporten står det: ”Kroppen var...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser