DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

  Praksis  Praxis
Under isen – i den upp- och nervända världen
Under isen – i den upp- och nervända världen
Under isen – i den upp- och nervända världen
När isen når en tjocklek på 15-20 centimeter är den stark nog att utgöra en säker plattform för isdykning.
Under isen – i den upp- och nervända världen
Vaken är porten till andra sidan. En start och slutpunkt för en spännande och stark upplevelse som är ett minne för livet.
Under isen – i den upp- och nervända världen
I den upp- och nervända världen är det kul att stå, försöka gå och ligga på isen – fast tvärtom. Min parkamrat hittade balansen efter ett par stapplande försök att ställa sig upp.
Under isen – i den upp- och nervända världen
En dykare följer säkerhetslinan upp mot vaken. Notera hur väl de uppskottade linjerna i snön syns underifrån.

Under isen

– i den upp- och nervända världen

Text och foto: Magnus Lundgren
De allra flesta tycker det är märkligt, rent av dumdristigt, att göra hål i isen, ta på sig en dykutrustning för att sedan hoppa i och ta en simtur under det frusna istäcket. Visst kan idén med isdykning te sig absurd för en oinvigd men isdykning utförd på rätt sätt, med rätt utrustning och utbildning är en säker och väldigt speciell dykupplevelse. Följ med oss på gnistrande vinterdyk under den mystiska isen.

Varför dyker man under isen? På sina ställen är det enda sättet man kan dyka under en viss del av året men det är inte den vanligaste anledningen. Att dyka under isen är en väldigt stark och annorlunda dykupplevelse, som ett äventyr som många vill prova på under säkra former. Det är definitivt inte något som är lämpligt för alla dykare och isdyk ställer höga krav på dykare, utrustning och procedurer. Gör man det på rätt sätt känns det tryggt och rofyllt att dyka ifrån en lugn dykplattform som isen och få erfara en totalupplevelse av is, ljus och bra sikt kryddat med en dos adrenalin.
Sikten är oftast väldigt bra då vattnet under isen innehåller få alger. Vattnet står oftast alldeles stilla vilket även ger partiklar chansen att sjunka ned till botten. Det är dock bra om det är åtminstone sex meter till botten ifrån vaken för att man skall undvika att slamma upp botten vid i och uppgång.
Vatten, H2O, består av två atomer kväve och en atom syre. Vattnets säregna egenskap med en positiv och en negativ pol ger vatten många speciella egenskaper. De flesta andra vätskor blir tätare (tyngre) ju lägre temperatur de har. Vatten följer samma lag ner till plus 4 grader Celsius men blir sedan lättare och lättare igen vid kallare temperaturer. När vatten fryser ökar volymen vilket medför att is flyter på vätskan vatten och fungerar som en slags isolator ifrån kylan.

Undvik frysning
I det kalla vattnet är torrdräkt, varmt underställ och torrhandskar standardutrustning precis som vid alla extremt kalla dyk. En dykare måste vara varm för att vara en bra och säker parkamrat. Det är även viktigt att ta med mycket kläder för att vara varm innan och efter dyken. Ett liggunderlag är en typiskt bra grej att ha med för att sitta eller att stå på.
Givetvis skall regulatorer vara anpassade för kalla förhållande, välservade och det är av högsta vikt att luften i flaskorna är torr. Fyll alltid era flaskor hos tillförlitliga dykcenter. I övrigt skall man undvika att andas ifrån regulatorn innan den är nedsänkt i vattnet. Det betyder att man inte testandas i regulatorerna förrän man befinner sig just under ytan som en sista kontroll för att undvika frysning.

En ljus säkerhet
Först och främst behövs ett hål och det tar sin tid att göra en vak, rigga säkerhetslinor med mera. Man brukar göra en trekantig vak med sidor som är cirka tre meter långa. En motorsåg är bra för ändamålet men det går även med en yxa om isen inte är alltför tjock. Den eller de som gör hålet bör ha torrdräkten på när man arbetar nära vaken om man mot all förmodan skulle trilla i. Det är även ur praktisk synvinkel då det skvätter rejält när man håller på. Locket tas upp ur vaken och återplaceras efteråt med en kvist i varje hörn för att undvika att ett hockeyspelande barn trillar i efter att man lämnat dykområdet.
Det är vanligt att man skottar fram ett stort cirkelmönster i den snö som vilar på isen med...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på 20+ dyktidningar per år här.

Fakta

isdyk - Säkerhet framför allt
VIKTIGT! Jag kan inte nog understryka vikten av korrekt tillvägagångssätt och korrekt utrustning. Den här artikeln avser inte att på något sett ersätta en ordentlig isdykarutbildning. Att dyka utan fri tillgång till ytan ställer större krav på organisation, planering och utrustning. VIKTIGT!

Utbildning De flesta utbildingsorganisationer erbjuder isdykarutbildning. Ta kontakt med ett dykcenter för att få veta mer. En utbildning brukar innefatta teorigenomgång och tre isdyk med uppgifter för kursdeltagaren. Utbildningens innehåll kan variera mellan organsiationerna.

Isen Den starkaste isen är oftast den nyfrusna och klara isen. Isen bör vara 15-20 cm tjock för att det skall vara säkert att arrangera säkra isdyk. Kontrollera alltid tjockleken innan ni börjar. Förslagsvis går en dykare med torrdräkt, dykväst och säkerhetslina ut för att kolla tjocklek på is och dykdjup innan ni gör vaken.

Dykområdet Det rekommenderas att man isdyker inom den s k ljuszonen och att man aldrig dyker längre in än 40 meter under isen. Därför använder man populärt en 30 meters lina.

Säkerhetsdykare Ett dykpar skall vara redo att hoppa i om det skulle uppstå problem. En extra säkerhetslina skall alltid finnas redo och till hands.

Säkerhetslinan En flytande lina att föredra och lämplig längd är 30 meter. Säkerhetslinan för säkerhetsdykarna bör vara ungefär dubbelt så lång som den ordinarie linan. Glöm inte att säkra säkerhetslinorna i isen med isskruvar eller liknande.

Linskötare Ser till att linan alltid är sträckt till dykarna. Skötaren måste vara alert och koncentrerad genom hela dyket. Linan skall vara spänd utan att dykaren dras i väg. Det är viktigt att dykaren inte samlar på sig lina.

Linsignaler Skall vara långsamma, bestämda ryckningar. Det finns olika signaler, men av erfarenhet skall man hålla sig till så få olika linsignaler som möjligt, utan att ge avkall på säkerheten. Här kommer exempel på linsignaler.
1 ryck – Mer lina
2 ryck – OK
3 ryck eller fler – Ta hem lina!

Linseparation Stig upp till isen och ligg stilla såvida man inte ser vaken eller ljusgator som leder tillbaka till vaken. Räddningsdykaren går i vattnet vid linseparation och simmar ut hela extralinans längd för att sedan simma i en cirkel. Om då linan är flytande kommer en flytande lina att passerar dykaren utan lina som då kan man följa räddningslinan till räddningsdykaren eller linskötare.

Tredjedelsregeln Två tredjedelar av gasförrådet får konsumeras under dyket vilket innebär att minst en tredjedel skall alltid finnas tillhands som en reserv.

Oberoende luftkälla Alla dykarna bör ha en oberoende luftkälla så som ponnyflaska eller dubbelflaskor med manifold och dubbla regulatorer.  

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser