DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Reportage  Reportage
Unikt 1600-tals vrak funnet – kan ha stor skatt ombord
Ombord ligger det flera synliga koppardaler, enorma mynt i storleken 15 x20 centimeter och med fem tydliga runda stansade stämplar.
Unikt 1600-tals vrak funnet – kan ha stor skatt ombord
Det grunda djupet och den goda sikten gör det väsentligt lättare att utforska vraket jämfört med de senaste årens andra viktiga svenska marinarkeologiska fynd – Svärdet och Mars som båda ligger djupare än 70 meter.
Unikt 1600-tals vrak funnet – kan ha stor skatt ombord
I aktern av vraket ligger flera små medicinflaskor. Vissa är fortfarande förseglade och man kan tydligt se en lite luftficka och innehållet.

Unikt 1600-tals vrak funnet

– kan ha stor skatt ombord

Text: Marko Wramén och Alex Dawson Foto: Alex Dawson
En grupp dykare från Grebbestads Marinarkeologiska Sällskap har hittat vad man tror vara vraket av 1600-talsskeppet Resande Man i Stockholms skärgård. Enligt experter från Sjöhistoriska museet är det mycket möjligt att det handlar om det unika fartyget och nu har Länsstyrelsen i Stockholm belagt vraket och ett område runt det med dykförbud.

Dykarna fick utslag på sin Side Scan Sonar under en sökning i julas i närheten av Norrskär och Bodskär, söder om Nynäshamn. I maj fick de så möjlighet att dyka på indikationen och upptäckte då ett mycket gammalt vrak. De rapporterade som sig bör fyndet till myndigheterna som flera veckor senare la dykförbud på ett område med 300 meters radie runt vraket. Nu tror man att det är Resande Man som funnits, ett fartyg som förliste 1660.

– Vi kan konstatera att det förefaller vara av rätt typ och att vrakplatsens läge och utseende stämmer bra. Stämpeln på ett mynt funnet ombord visar att det präglats på 1650-talet, alltså åren före förlisningen. Vraket måste undersökas närmare och vi behöver ta fler prover, men mycket pekar på att det nu verkligen är Resande Man som hittats, berättar Patrik Höglund marinarkeolog på Sjöhistoriska museet.

Det mindre örlogsfartyget Resande Man var i november 1660 på väg till Polen med en skatt om 7 000 riksdaler, 60 000 dukater och ett kungligt brev ombord, vaktat av Sveriges sändebud greve von Schlippenbach. I en storm förliste fartyget och 37 personer omkom, inklusive greven, medan 26 besättningsmedlemmar överlevde.

Många detaljer på vrakplatsen
Så här upplevde DYKs frilansande fotograf Alex Dawson vraket när han dök på det strax före man införde dykförbud:
– Nedstigningen till vrakplatsen går väldigt fort på grund av det ringa djupet, bara 15 meter. Det är ljust trots att det är sent på kvällen och vattnet har nått en behaglig temperatur även på botten. Det första jag ser är höga spant som reser sig flera meter över botten. Vraket är relativt intakt för att vara så gammalt och ligga så grunt.

Det ligger mycket bråte kors och tvärs över hela vraket med många fina föremål, bland annat schatullflaskor, koppardaler, en trefotsgryta, fyra kanoner och massor med kanonkulor. Kanonerna ligger upp och ner med lavettdelarna spridda runt om. Det är mycket påväxt i form av alger och sandbotten omkring är ljus och finkornig.

Det ligger inte så mycket grejer utanför vraket utan det mesta som finns kvar ligger inom vrakets spant. En av detaljerna som jag reagerade på är det kopparhjul som står lutat mot en balk. Första tanken var att det kändes för modernt för att kunna vara Resande man, men vid närmare efterforskning så visar det sig att denna typ av hjul förekommer på ett flertal skepp från denna epok.
Efter att ha simmat några varv runt vrakplatsen som mäter dryga 25 x 7 meter är det dags att avbryta dyket och sakta ta sig upp till ytan igen. Med ett stort leende på läpparna och många glada miner från dykarna i teamet återvänder vi till dykbåten. Vilken resa!

Dykförbud
I böran på juni införde Länsstyrelsen dykförbud på platsen.
– Resande Man hade enligt historiska källor en värdefull last och genom den besiktning som arkeologer från Sjöhistoriska museet gjorde tidigare i veckan vet vi att...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser