DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Reportage  Reportage
Uppgift: röj minfälten – Royal Navys VSW-team
Redo att påbörja uppdraget. Helmaskerna ger dykarna möjlighet att kommunicera och de omagnetiska LEBA-apparaterna minimerar riskerna för att minorna utlöses av misstag.
Uppgift: röj minfälten – Royal Navys VSW-team
Ett typiskt uppdrag för en VSW-dykare är att hitta och oskadliggöra anti-invasionsminor längs en kust.
Uppgift: röj minfälten – Royal Navys VSW-team
Bland VSW-dykarnas vapnen finns en halvautomatisk SA-80 infanterikarbin och en 9 mm halvautomatisk pistol.
Uppgift: röj minfälten – Royal Navys VSW-team
Utrustningen består av torrdräkt, fenor, kängor, kniv, lampa, kompass, linrulle, skruvar för att göra fast linan i bottnen, LEBA-rebreather med helmask, handskar samt torrväska för extrautrustning och vapen.
Uppgift: röj minfälten – Royal Navys VSW-team
LEBA-rebreathern är omagnetisk och kan användas med blandgaser. Den ger upp till sex timmars bottentid men kan dessvärre inte köpas av vanliga dödliga.
Uppgift: röj minfälten – Royal Navys VSW-team
Uppgift: röj minfälten – Royal Navys VSW-team

Uppgift: röj minfälten

– Royal Navys VSW-team

Av Simon Brown
Före varje dyk känner jag hur stressen stiger. Jag sitter i båten, kollar utrustningen, dubbelkollar och ber sedan kompisen att kolla en gång till. Bara för säkerhets skull. Träningen har lärt mig att hantera min rädsla för att befinna mig under vatten. Stressen är bara ett sätt för mig att skärpa tankeprocesserna. Stressen håller mig vid liv. Men den stress jag får känna på är egentligen ingenting. Inte i jämförelse med vad dykarna i Royal Navys VSW-team ställs inför.

VSW står för ”Very Shallow Water” (mycket grunt vatten). VSW-dykarna ska försiktigt undersöka stränder där militären planerar att landsätta invasionsstyrkor. I skydd av mörker ska de leta efter försåtsminor ända in till bränningszonen. Dykarna arbetar under invasionsstyrkans beskydd. De anses inte arbeta bakom fiendens linjer på samma sätt som andra specialförband. Överraskningsmomentet i själva landsättningen ska ändå behållas. Därför måste de förbli oupptäckta av fienden. Invasionsstyrkan befinner sig på 20 kilometers avstånd och bortom horisonten. Inte bra om uppdraget misslyckas men sådant kan inträffa. Då måste en VSW-dykare kunna ta vara på sig själv ända tills hjälp anländer.

Skarpladdat
Att minera en strand är ett enkelt och tämligen billigt sätt att skydda en kuststräcka mot invasion. Minorna kan ligga på bottnen, apterade och klara att detonera. De utlöses av de svischande ljuden från en propeller, magnetfältet runt ett passerande stålskrov eller vid direkt kontakt. För att försvåra minröjning kan de vara kompletterade med ”anti-dykarminor” placerade runt dem. På avstånd ser en attrappmina likadan ut som en skarpladdad. Bara farhågor om att en strand är minerad får attackerande förband att ändra taktik och välja ett annat ställe.
Skarpladdade minor blir kvar på bottnen mycket lång tid. De fortsätter att vara farliga utan någon behöver göra något. Vilken är din moraliska ståndpunkt i frågan om minor? Ur ett renodlat försvarsperspektiv är de synnerligen effektiva. Av just den anledningen använde Storbritannien dem i stor omfattning längs sydkusten 1940.

Självmordsuppdrag
Att simma in i ett minfält med bubblande öppet system och magnetisk stålflaska vore rena rama självmordsuppdraget. VSW-dykarna använder en rebreather med extra lång aktionstid. Den kallas LEBA och är tillverkad i omagnetiska material typ mässing och rostfritt stål. LEBA har omsorgsfullt konstruerats för att minska riskerna för att utlösa minor som reagerar på magnetism eller ljud. Omsorgen gäller även de minsta detaljerna. Batteriet förvaras på apparatens baksida. Dykarens kropp används för att maskera elsystemets magnetiska ”signatur”. Helmasken har en liten lysdiod monterad precis i synfältets utkant. Fast grönt sken betyder att allt fungerar som det ska. Blinkande grönt uppmanar dykaren att kolla handinstrumentet. Varningen kan exempelvis gälla otillåtna variationer i syrgashalten i andningskretsloppet eller lågt tryck i syrgasflaskan. Rött sken betyder som alltid STOPP! Dyket måste avbrytas. Farligt högt eller lågt syrepartialtryck, fel på en syrgassensor eller ökat tryck inne i elektronikdosan. All elektronik är innesluten i en låda med en halv bars undertryck. Då gäller bara en sak: nödläge. Att växla till nödläge kunde inte vara enklare än på en LEBA. En enkel vridning på knappen på munstyckets framsida stänger andningskretsloppet. LEBA förvandlas till en apparat med öppet system....

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser