DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Sverige  Sverige
Vänern – En bortglömd skeppskyrkogård
Maskintelegraf, ångfartyget Nore.

Vänern

En bortglömd skeppskyrkogård

TEXT Daniel Larsson FOTO Daniel Larsson och Anders Ericsson

Det finns sjöar, och så finns det sjöar. I Sverige ligger Europas tredje största: Vänern.
5 600 kvadratkilometer vattenyta, 153 kubikkilometer vattenmassa och 450 mil kust utmed fastland och öar. Sedan gott och väl 100 år är Vänern med alla sina badstränder och klippor en jättelik turistmagnet. Under några livaktiga sommarmånader är det full fart. Vikar och vatten är fyllda av badgäster, seglare, fiskare och motorbåtar. 

►  Den livliga semestersjön Vänern är lätt att föreställa sig. Många av oss har tumlat runt i den varma julidagar. Men låt oss för ett ögonblick stiga litet åt sidan, sätta oss ned och fundera. Kan Vänern vara något annat än sina klippor, bryggor, sandstränder, vattenskotrar och ja, sina sommarmånader? Finns här något mer? Jodå. Här finns en hel del. Inte minst för historieintresserade dykare. Låt oss kasta en blick bakåt i tid och betänka detta: i 1 000 år var Sveriges ekonomiska bas det som höggs, makades, sprängdes, smiddes, sågades, hamrades och processades i Dalslands, Värmlands och Bergslagens skogar, bruk och gruvor. Det må sedan vara vilken historisk epok det vill.

Se bara på järnet. I Gustav Vasas nybakade 1500-talssverige uppgick järnexporten till i snitt 4 000 ton om året. Inte illa med den tidens teknik det. Under stormaktsväldets 1640-tal var exporten 11 000 ton. 100 år senare uppgick den till runt 40 000 ton per år och 1895, mitt i landets fabulösa industrialisering, passerade den årliga järnexporten 100 000 ton.

En stor del av allt detta: järn, koppar, pappersmassa och timmer – skeppades på just Vänern. Sjön har helt enkelt varit ett fraktstråk av episka mått. I hundratals år har tungt lastade skepp haft bogspröten riktade mot Göta älv, nere vid sjöns södra ände. En del av dem seglade vidare nedför älven, medan andra lastade över till särskilda älvbåtar. Men alla for de mot Göta älvs mynning och det hägrande havet vid dagens Göteborg. Här lastades varorna om och skeppades vidare ut i världen. Skutor, pråmar och skepp lastade med timmer, järn, havre, mastvirke; med tjära, kalk, koppar, gruvstöttor, hudar och pappersmassa, for söderut och vände åter norrut antingen i barlast eller med spannmål, sill och salt. Hundratals skepp, varje år, i tusen år - på Vänern.

Feta kontrakt och lukrativa skeppsfrakter på en kav lugn insjö i ett tidevarv då de gropiga landsvägarna lämnade mycket i övrigt att önska, och då tung lastbilstrafik ännu doldes i framtiden – var det inte närmast perfekt? Mängder av problem.

Lynnigt vatten i handelsriket
Alla förlisningar var inte så dramatiska. Många skutor drabbades exempelvis av brand eller sjönk till ankars i hamn. Värre var det med vädret. Hur duktiga sjöfolk än var på att förutspå väder och vind förr i världen så var och förblev prognoserna osäkra. När skeppen lämnade hamn kunde en viss väderlek råda. Ute på sjön, några timmar senare, en annan. Och vad ryms väl inte i det konturlösa ordet väder? Dis, snöfall, dimma, snötjocka, ösregn, stiltje, iskyla och stormvindar. Dessa naturkrafter kunde var och en ställa till med problem. Men vädret var förstås inte det enda problemet, långt ifrån.

Förlisningar
Om nu vädret var en grundfaktor bakom många skeppsbrott, vilka ytterligare betydelsefulla orsaker finns? Någon rangordning efter statistik ska vi inte ge oss på. Många förlisningar har rätt enkla och klarlagda orsaker, andra...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

I mörkret av Vänern. Ett vrak som sjönk 1955 i Vänern.  Video: Studio tungsten.
I mörkret av Vänern. Ett vrak som sjönk 1955 i Vänern. Video: Studio tungsten.
Läs artikeln i DYK #75:

SOME images:
Vänern – En bortglömd skeppskyrkogård, Vänern – En bortglömd skeppskyrkogård
Maskintelegraf, ångfartyget Nore.
, Vänern – En bortglömd skeppskyrkogård
Nakterhus med kompass, ångfartyget Nore.
, Vänern – En bortglömd skeppskyrkogård
Skeppsklockan, ångfartyget Nore.

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser