DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

  Teknisk dykning  Teknisk dykning
Vad är DIR? – Anything worth doing is worth doing well
DIR-dykarens karakteristiska position i vattnet med böjda ben och framåtsträckta armar ger den bästa balansen och den mest strömlinjeformade profilen.Det är också den bästa utgånspunkten för att undvika att röra upp slam med fenorna när man simmar.
Vad är DIR? – Anything worth doing is worth doing well
Vad är DIR? – Anything worth doing is worth doing well
Vad är DIR? – Anything worth doing is worth doing well
DIR-dykarens utrustning är strömlinjeformad, robust och minimalistisk. Grundprincipen är att man aldrig tar med utrustning som man inte har behov av, och att allting har sin fasta plats.

Vad är DIR?

– Anything worth doing is worth doing well

Tekst og foto: Jesper Kjøller

DIR är ett lite hårdkritiserat och missförstått dyksystem. Anhängarna brukar vara rätt ivriga förespråkare för lycksaligheten inom DIR. Andra anser närmast att DIR är en falang helfrälsta tokskallar. Oavsett hur man vänder och vrider på saken – DIR är det enda kompletta dyksystem som finns. Enbart därför är det kanske värt att utreda mystiken kring DIR.

Förkortningen DIR betydde från början Doing It Right. Det handlar alltså om att göra något på rätt sätt. Tänk om jag kunde ändra namnet… Då skulle jag omedelbart införa ett nytt namn. Nuvarande namn är det värsta tänkbara! ”Doing It Right” antyder ju liksom underförstått att alla som INTE dyker DIR gör det på fel sätt. Saken har tidigare bidragit till att ge DIR-dykare rykte om sig att vara självgoda högfärdsblåsor och pösmunkar. Nu är det för sent att ge systemet ett annat namn. Vi får bara finna oss i att DIR heter DIR och försöka glömma ursprunget. Har du glömt det nu? Bra. Då kan vi fortsätta…

Traditionellt blir man dykare så här: man börjar med att skaffa lite utrustning och lära sig några metoder. De räcker precis för att göra enkla och okomplicerade dyk. Undan för undan utökar man med större och mer avancerad utrustning efterhand som behoven ökar. Så har exempelvis PADI-strategin sett ut. Den har blivit en jättesuccé och gjort dykning till var mans egendom.

Att byta utrustning och ändra metoder med ökande ambitionsnivå innebär ändå vissa problem. Det kostar en massa att köpa nya prylar. Dessutom tvingar strategin oss också att ändra gamla vanor. Att göra sig av med föråldrade rutiner är ofta mycket svårare än att lära sig nya.
DIR-organisationen GUE (Global Underwater Explorers) har som slogan: ”Begin with the end in mind”. Uttrycket illustrerar idén bakom DIR mycket bra. Det eleganta i DIR är nämligen ett slags ”reverse engineering”. Man drar alltså slutsatser baklänges från de mest avancerade och svårgenomförbara grottdyken och ser hur de påverkar utgångsläget. Resonemanget går så här: se till att utrustning och metoder är tillräckligt bra för att tillfredsställa kraven från de mest ambitiösa tekniska dykarna. Då är de också tillräckligt bra för alla. DIR är alltså en anpassningsbar grundidé. Den grundläggande ”plattformen” för utrustningen kan anpassas till alla sorters dyk. Från okomplicerade tropiska revdyk på grunt vatten till djupa vrakdyk och extrema grottdyk – och med obetydliga ändringar.
Ett av de värsta missförstånden kring DIR är ändå att allt handlar om utrustningen.
Egentligen handlar det lika mycket om att förstå det mänskliga psyket och om begreppet ”capacity”. Vi kan översätta det med ”förmåga” eller ”överskottskapacitet”.

Kapacitet
Tänk dig att du bor i ett hus där elnätet drivs av en generator. Den klarar att hålla fem lampor lysande samtidigt. Du går in i huset en mörk kväll och tänder ljuset i vardagsrummet. Lampan strålar kraftigt och lyser upp hela rummet. Du ser allt klart och tydligt. Så går du ut i köket och tänder ytterligare två lampor. Huset blir märkbart mörkare. Generatorn ska nu driva tre lampor. Du går till övervåningen och tänder två lampor till. Nu är sammanlagt fem lampor tända. Men du kan nätt och jämnt se. Du går in i badrummet och tänder en sjätte lampa. Hela huset blir mörkt. Generatorns kapacitet har överskridits.
...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på 20+ dyktidningar per år här.

Fakta

DIR – Doing it Right
DIR härstammar från ”Woodville Karst Plain Project” (WKPP) och är oupplösligt förknippat med George Irvine III. Han var projektets karismatiske ledare vid mitten av 1990-talet. Han utgick från det så kallade ”Hogarthska” sättet att konfigurera utrustningen. Metoden tillskrivs grottdykaren William ”Hogarth” Main. Tillsammans med andra ledande WKPP-dykare (inte minst Jarrod Jablonski) vidareutvecklade George Irvine de Hogarthska principerna till en allomfattande filosofi. Den innefattade även livsstil och hade mycket stark inriktning på dykning i grupp. Själva begreppet ”Doing It Right” anses ha sitt ursprung i en artikel som George Irvine skrev 1995.

WKPP genomförde på den tiden (och genomför fortfarande) några av världens mest ambitiösa grottdyk. De kännetecknas av ett stort behov av hjälpdykare. Vid projektets start blev det efterhand allt besvärligare att samordna alla de nödvändiga hjälpdykarna med deras olika utbildningsbakgrund och konfigurationer på utrustningen. DIR uppstod från början som ett svar på behovet att samstämma rutinerna och därmed öka säkerheten och framgångarna.

Irvine hade en grälsjuk och ganska överlägsen attityd. Bara påhittet att döpa sina tankar om dykning till ”Doing It Right” säger ju allt! Det medförde en del hetsiga diskussioner i begynnelsen. Det bidrog också till att den första generationen av DIR-dykare mötte starkt motstånd i etablerade dykarkretsar. Så småningom försvann George Irvine från scenen. Utbildningsorganisationen GUE grundades 1998 av Jarrod Jablonski med DIR-tankegångarna som grundval. På vägen tog han också till sig en mycket välvilligare och mer tillmötesgående inställning.

Fakta

Typiskt för DIR
Dekompression  DIR är emot att använda dykdator. Antingen planerar man dyket med tabell eller också anlitar man dekoprogram i ”landdator”. Många DIR-dykare lär sig faktiskt att planera dyket i huvudet efter principerna för ”ratio deco”. DIR betraktar alla dyk som dekompressionsdyk. De använder begreppet ”minimum deco” som princip för dyk där direktuppstigning är tillåten.

Gas DIR förordar standardgaser och trimix på alla dyk djupare än 30 meter – faktiskt även på mindre djup. Annars använder man nitrox32. Luft används inte alls.

Gruppinriktat Många tekniska utbildningar förordar att varje dykare ska kunna klara sig själv. DIR är baserat på ett mycket starkt grupptänkande.

Utrustning DIR-utrustning är enkel, robust och strömlinjeformad. Man tar aldrig med sig något man inte har användning för. En utrustningsdetalj får aldrig vara ett sätt att uppväga dålig dykteknik. DIR-dykaren blir glad om en pryl kan fylla mer än en funktion.

Standardisering Andra tekniska utbildningsorganisationer tillåter en högre eller lägre grad av personlig frihet vad gäller hur utrustningen är konfigurerad. DIR håller fast vid en standardiserad konfigurering med relativt små möjligheter till variation.

Hälsa och kondition De flesta organisationer förordar en eller annan form av fysisk träning. Ingen tar saken så långt som DIR-organisationerna. Exempelvis har GUE prov i simkunnighet på alla kurser och vägrar att utbilda rökare.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser