DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Historie  Historia
Virtuell Dykning – melckmeyt som VR video
Videon beskriver först vrakets topologi och sedan får du simma längs vraket och se dig omkring

Virtuell Dykning

– melckmeyt som VR video

Text og video: John McCarthy

Virtual Reality förvandlar 360 år gammalt skeppsvrak till sjunken skatt.

►  Doktoranden John McCarthy från Flinders University har gjort det möjligt att via Virtual Reality dyka på det holländska handelsfartyget Melckmeyt, som sjönk utanför en isländsk atoll den 16 oktober 1659.

Det välbevarade vraket lokaliserades 1992 nära ön Flatey, och 2016 utförde marinarkeologen Kevin Martin från Islands Universitet en mycket detaljerad 3D-undersökning av vraket.
McCarthy tog med Martins undersökningsmaterial samt den skannade modellen till Rotterdam, för att skapa en sekvens på tre-och-en-halv minut i 360-grader, vilken tar åskådaren med på en tur över resterna av det 33 meter långa fartyget. Man får också se en återskapad modell av Melckmeyt.

McCarthy, som är från södra Australien, är inte bara en internationellt känd marinarkeolog, utan också huvudförfattare av den nyligen publicerade boken “3D Recording and Interpretation for Maritime Archaeology”.

Med hjälp av bland annat fotogrammetri har McCarthy tillsammans med marinarkeologer från Islands universitet lyckats animera och återskapa fartyget.

"Under det senaste årtiondet har 3D-tekniken utvecklats och blivit ett praktiskt användbart verktyg som revolutionerat arbetet inom marinarkeologi”, berättar McCarthy.

”Idag kan vi ta med oss kameror under vattnet och skapa en 3D-modell av ett skeppsvrak på ett enda dyk”, fortsätter han.

Även om McCarthy själv haft förmånen att få göra riktiga dyk på Melckmeyt-vraket, så är det nu möjligt för vem som helst att besöka vrakplatsen.

"En stor del av arkeologi handlar om att visa upp resultaten för allmänheten för att få människor engagerade i vår historia och vårt arv”, säger han.

"Människorna som bor på ön hade aldrig sett vraket, men nu kan vi låta alla få ta del av det och visa dem hur deras eget vrak ser ut”.

Fartyget, en holländsk flöjt, byggdes ursprungligen som valfångstfartyg, men användes senare som ett olagligt handelsfartyg av nederländska köpmän. Det sjönk under en handelsresa till Island.

“Eftersom det ursprungligen var byggt för valfångst, så vet vi att det borde vara konstruerat som ett sådant fartyg", säger McCarthy.

Fartyget har inte några utsmyckningar som andra holländska flöjtskepp brukade ha på den tiden, eftersom det var byggt för hårda förhållanden. Skuplturer och ornament skulle antagligen snabbt bli förstörda. I stället var det kraftigt och robust.

"I vår modell har vi använt aktermålningen från ett samtida verk – Vermeers berömda “Milkmaid” som målades bara ett år innan fartyget förliste".

Animeringen visas just nu på sjöfartsmuseet i Reykjavik för att uppmärksamma vrakets 360-årsjubileum. ♦

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

virtuell dyk på det holländska fartyget Melckmeyt. Video: John McCarthy
virtuell dyk på det holländska fartyget Melckmeyt. Video: John McCarthy
Läs artikeln i DYK #52:

SOME images:
Virtuell Dykning – melckmeyt som VR video
Virtuell Dykning – melckmeyt som VR video
, Virtuell Dykning – melckmeyt som VR video
Videon beskriver först vrakets topologi och sedan får du simma längs vraket och se dig omkring
, Virtuell Dykning – melckmeyt som VR video
En australiensisk marinarkeolog har återupplivat Islands äldsta kända skeppsvrak med hjälp av en 3D-rekonstruktion.
, Virtuell Dykning – melckmeyt som VR video
VR-versionen av fartyget har en aktermålning med det samtida verket "Milk Maid" av Johannes Vermeer.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser