DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Udstyr  Utrustning
VR Technology NHeO – mer intuitiv än tidigare
VR Technology NHeO – mer intuitiv än tidigare
1 av 1

VR Technology NHeO

– mer intuitiv än tidigare

Av John Bantin
Många av oss trodde att bara små företag skulle våga tillverka trimixdatorer. Företag utan produktansvarsförsäkring. Om allt gick åt skogen skulle de kunna avveckla i en hast och öppna under nytt namn. Sedan visade datorgiganten Suunto att vi hade fel allihop. De tog fram sin HelO2. Jag antar att vi snart kommer att få se en Galileo Stella också!

Situationen lämnade VR Technology i lite av ett bryderi. De tillverkar den populära VR3 och den snart lika populära VRX. Företaget är litet. De skulle inte kunna ta upp kampen med Suunto i samma marknadssegment. Ändå måste de göra något. Den klatschigt döpta NHeO är deras svar. Datorns pris sattes därefter.
Skulle intrycken från dykdiskussionsgrupperna på Nätet vara något att gå efter? I så fall andas alla dykare trimix ur flerflasksystem och bär vingväst med ryggplatta av rostfritt stål. Sanningen är i stället att den stora majoriteten andas nitrox ur enkelflaska och bär konventionell stabjacka. Folket på VR Technology har varit kloka nog att inrikta sig på den marknaden. Direkt ur förpackningen är NHeO klar för nitrox i öppet system. Vid behov kan den kan uppgraderas för trimix senare.
Datorn går att förprogrammera för fyra olika nitroxblandningar under samma dyk. Man skiftar efterhand. NHeO tar alltså hand om dem som är långsamt på väg mot teknisk dykning – utan att vara redo för helium i andningsgasen. Den har fullständig beskrivning av förestående dekompression inbyggd i sin algoritm. Somliga bland oss har bättre datorvana än andra. Därför har konstruktörerna gått in för mer intuitiv navigering på skärmen än på tidigare modeller.

Inställningar
Man navigerar genom menyerna på NHeO med kombinationer av långa och korta tryckningar på den ena eller bägge av två knappar. Det är likadant som på andra datorer ur samma stall. Proceduren tar en stund att vänja sig vid. Ändå brukar de flesta ganska snart få kläm på den.
Lång tryckning på vänstra knappen med huvudskärmen visad tar dig till gaslistan. Där kan du justera de blandningar du tänker dyka med. Välj det lämpligaste djupet för säkerhetsstopp på grunt vatten. Lägg till en säkerhetsmarginal.
Jag hade fått låna en NHeO som var uppgraderad för trimix och hade färgskärm. Välj upp till fyra blandningar. Då visas max dykdjup för de valda syrgaspartialtrycken.

Skärmens läsbarhet
Varningar visas i form av en stor pil mot röd bakgrund. Nedåtpekande pil betyder missat dekotak. Uppåtpekande varnar för högt syrgastryck. Återstående tid före direktuppstigning visas med stora siffror. Aktuellt dykdjup, dyktid samt djup och tid för dekostopp visas med mindre siffror.
Tidvis tyckte jag de små siffrorna var svårlästa. Inte minst på grund av störande reflexer i den pyramidformade skyddskåpan över skärmen. Den reflekterar omgivningens ljus på grunt vatten. Bakgrundsbelysningen tycktes vara svagare än hos stallkamraten VRX.

I vattnet
Instrumentet startar automatiskt när det kommer ner på mer än en meter eller så. Det har den gemensamt med praktiskt taget varenda annan dator jag känner till. NHeO använder en variant av standardalgoritmen Bühlmann ZHL-166. På alla dyk med dekostopp kräver den även obligatoriska djupa stopp. Anta att du missar ett...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser