DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Reportage  Reportage
Vrakseminarium och dyknostalgi i Stockholm – Dykningens dag
Medlemmar från dykhistoriska föreningar i flera länder hade rest till Stockholm för att prova och visa gammal dykeriteknik.
Vrakseminarium och dyknostalgi i Stockholm – Dykningens dag
Föredragsprogrammet var populärt och man hoppas kunna göra något liknande nästa år.
Vrakseminarium och dyknostalgi i Stockholm – Dykningens dag
Samlingarna i Dyktankhuset är väl värda ett besök.
Vrakseminarium och dyknostalgi i Stockholm – Dykningens dag
Samlingarna i Dyktankhuset är väl värda ett besök.
Vrakseminarium och dyknostalgi i Stockholm – Dykningens dag
Samlingarna i Dyktankhuset är väl värda ett besök.
Vrakseminarium och dyknostalgi i Stockholm – Dykningens dag
Samlingarna i Dyktankhuset är väl värda ett besök.
Vrakseminarium och dyknostalgi i Stockholm – Dykningens dag
Flera av de gamla utrustningarna provdöks. Det är inte utan att man tänker på gamle vännen Tintin.
Vrakseminarium och dyknostalgi i Stockholm – Dykningens dag
Föredragsprogrammet var populärt och man hoppas kunna göra något liknande nästa år.
Vrakseminarium och dyknostalgi i Stockholm – Dykningens dag
Föredragsprogrammet var populärt och man hoppas kunna göra något liknande nästa år.
Vrakseminarium och dyknostalgi i Stockholm – Dykningens dag
Flera av de gamla utrustningarna provdöks. Det är inte utan att man tänker på gamle vännen Tintin.

Vrakseminarium och dyknostalgi i Stockholm

Dykningens dag

Text: Pär Ahlgren Foto: Pär Ahlgren, Stefan Hogeborn och Arne Åkerhagen

Även i år ordnades aktiviteter på Djurgården i Stockholm för att uppmärksamma Dykningens dag lördagen den 28:e maj. För andra året i rad ordnade föreningen P2 – Svenskt Vrakskydd och Sjöhistoriska Museet ett gemensamt vrakseminarium, och som vanligt höll även Svensk Dykerihistorisk Förening (SDHF) öppet hus i det lilla museet Dyktankhuset och förevisade även klassisk tungdykning för passerande.

Vrakseminariet hölls denna gång i Båthall 1 på galärvarvet i närheten av Dyktankhuset och Vasamuseet. Precis som förra året bestod det av sex föredrag relaterade till vrak och dykning. I år inleddes det med att amatörforskaren Birger Faith-Ell delade med sig av sina erfarenheter kring vrakletning, Pär Ahlgren från P2-Svenskt Vrakskydd berättade hur bilder från side scan sonarer byggs upp och tolkas, Håkan Myhrberg från Dyk & Filmteknik gav tips och råd kring videodokumentation, Stefan Hogeborn från Oceantic Tech/GUE förklarade hur personliga färdigheter i vattnet kan göra var man till en bättre dykare, Marcus Hjulhammar från Sjöhistoriska Museet berättade om marinarkeologi i Stockholm och det förestående projektet med undersökningar kring citytunneln i Riddarfjärden, samt Micke Bergström från SwedTech Diving som berättade om utbildning i vrakpenetration.

Avsikten med seminariet är att göra en blandad sammanställning av föredrag som kan tilltala en bred publik och som ger möjlighet för besökarna att upptäcka nya områden. Målet är att inspirera och vägleda besökaren till bättre vrakdykning. Totalt så hade seminariet dryga 50 besökare i år. Baserat på den positiva responsen så hoppas arrangörerna att återkomma med ännu ett föredrag nästa år.
Intresserade kan läsa mer om seminariet i forumet på dykarna.nu

Dyktankhuset är marinens gamla försöks- och träningsanläggning från tiden då Marinen hade en flottbas på Skeppsholmen och Djurgården. Man har bland annat övat fri uppstigning med ubåtsbesättningar i tanken och även använt platsen vid de försök med vätgasbaserade andningsgaser som genomfördes på 1940-talet. Idag är huset ett museum där Svensk Dykerihistorisk förening visar upp gammal dykutrustning och så klart själva Dyktankhuset. Dagen till ära så var det öppet hus och man bjöd besökare att dyka med gamla tungdykarutrustningar i vattnet utanför Dyktankhuset. Bland annat döks det med utrustningar av märkena Hansen, Siebe Gorman, Miller Dunn, DM40 Dräger (med återandningsapparat) och Medi, samt med en hemmabyggd hjälm i trä enligt en ritning för hemmafixare från mitten av förra seklet. Samtliga förutom DM40an luftförsörjdes dessutom av tillhörande handpumpar för att vara så autentiskt som möjligt. Att så många olika utrustningar kunde förevisas denna dag berodde på att man bjudit in till ett internationellt dykerihistoriskt event med gäster från England, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna och självklart Sverige. Utöver aktiviteterna på lördagen hade man även middagar fredag och lördag, samt...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser