DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Reportage  Reportage
Yrke: Räddningsdykare
Mörkret är kompakt när Lars Jönsson och Christer Weibert hjälper dykarna upp efter övningen.
Yrke: Räddningsdykare
Varje möjlig plats, på och i vraket, måste kontrolleras och det måste gå fort. Så länge man agerar snabbt finns det hopp för livet. Björn Gustafsson arbetar målinriktat vidare.
Yrke: Räddningsdykare
Yrke: Räddningsdykare
Yrke: Räddningsdykare
177 är en av två specialinredda dykbussar där dykarna sitter redo och beredda att dyka direkt när bussen stannar. Den är dessutom oftast utrustad med tryckkammare.
Yrke: Räddningsdykare
Christer Skytt tar sig igenom röret som är ett av momenten som alla elever skall klara. Både rör horisontellt och vertikalt, med täckta masker och ihopsatt via parlina med sin parkamrat.
Yrke: Räddningsdykare
Mycket tid läggs på att få eleverna att hitta rätt under vattnet. Att snabbt och korrekt ta sig till utpekad plats kan rädda livet på den som är nödställd.
Yrke: Räddningsdykare
Björn Gustafsson är fokuserad på uppgiften. För oss besökare blir allt mycket starkare när vi ser den lilla docka som bärgas. Det är inte långt till verkligheten som väntar eleverna.

Yrke:

Räddningsdykare

Text: Fredrik Isakson Bild: Stefan Hogeborn

När vi möter dom nere på vraket i nattmörkret och de påbörjar sitt arbete att söka efter den försvunna personen så inser vi att räddningsdykarna knappast har en lätt uppgift. Det kräver bra fysik och järnhård psykisk styrka att bärga levande, halvdöda eller döda individer från botten eller från ett vrak. Är du en av dem som känner att du har den styrkan och är du en av dem som vill använda ditt dykintresse i ett yrke så kanske räddningsdykare kan vara något för dig. 

Som aktiv brandman kan man utbilda sig vidare till räddningsdykare om den brandstation man arbetar på har behov av vattendykare. Brandstationerna betalar då för utbildningen hos en av räddningsdykarskolorna. Du kan inte bli räddningsdykare utan att först vara anställd på en brandstation som brandman. Det finns två räddningsdykarskolor i Sverige, Stockholm och Göteborg. Dykarskolan i Karlskrona är endast avsedd för militär utbildning. DYK har besökt räddningsdykarskolan som ligger på Kungsholmens brandstation i Stockholm.
– Det är många dykare som har passerat under åren, det är väl närmare en 300 stycken, berättar Janne Ström, chef för räddningsdykarskolan. Det är ett kul jobb, så roligt att jag knappt vågar berätta det, för då vill väl någon annan ha mitt jobb.
Utbildningen är åtta veckor lång och anordnas två gånger om året. Utbildningen leder till behörighet för certifikat A, lättdykarcertifikat med räddningsdykarkompetens. Innan utbildningen påbörjas ska kursdeltagaren ha genomgått godkänd läkarundersökning, som utförs av marinens läkare och enligt Marinens krav för stor undersökning (antagningsundersökning Sub 3). För att först bli brandman går man en eftergymnasial utbildning – skydd mot olyckor - som är två år och leder till examen i säkerhets- och räddningsarbete. Utbildningen är studiemedelsberättigande. Brandskolorna ligger i Rosersberg, Revinge, Sandö och Lund. Sedan gäller det att få en anställning och arbeta som brandman och därefter söka till räddningsdykarutbildningen.

Trygga brandmän
Ett 20-tal kommuner har vattendykning som en del av sin brandförsvarsverksamhet.
– Idag utbildar man sig till brandman, så var det inte förr utan man fick gå den långa vägen. Då valde vi de som hade anlag för att bli bra brandmän och sedan även de kunde bli bra vattendykare. Förmågan att kunna hantera de situationer man ställs inför var alltid central. Jag ser därför gärna att de som söker sig hit och vill utbilda sig inte är nya brandmän. Vi vill helst att de har arbetat ett tag. Vi vill att de skall känna sig trygga i sin roll som brandmän, berättar Janne Ström.
Det blir för mycket om de skall arbeta på sin roll som brandman samtidigt som de skall lära sig att vara vattendykare. Problemlastningen blir för stor. Vattendykningen inom brandförsvaret räknas som en specialistkompetens och är frivillig.
– Här i Stockholm får man ansöka hos sin station för att få gå utbildningen som vattendykare. Alla lyckas inte med utbildningen, ofta beror det på stress eller oro säger Janne.
Han berättar att dykningen inom brandförsvaret är svår att planera. De vet aldrig hur nästa situation kommer att se ut. Det kan behövas dykning var som helst, när som helst och hur som helst.
– Inom utbildningen så börjar vi lugnt men allt eftersom tiden går ökar stressmomenten och svårighetsgraden. Är man rätt person så är det inga problem, men man måste vara fokuserad och medveten. Den verklighet...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser