DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

Natur

Levande spjut – unikt bildreportage
Spjutfiskens manöverförmåga är förbluffande. Den svingar sitt meterlånga vapen med skrämmande vighet. Både sardiner och dykare bör akta sig!
Havsål, Conger conger
Havsålen liknar den vanliga ålen, men den är grövre och blir betydligt mycket större. Unga havsålar som är jämnstora med vanlig ål kan lätt skiljas från denna på att...
Grå tryckarfisk
Den 27 september 2006 fick fiskaren Claes-Göran Andersson en ovanlig fångst i sin ålryssja vid Askeröfjorden utanför Stenungsund. Personal vid Havsfiskelaboratoriet i...
Fläckig havskatt
Den fläckiga havskatten liknar vår vanliga havskatt i kroppsformen men den har en helt annan färgteckning. Kroppen har som regel en brunaktig grundton och är täckt av...
Lerskädda
Lerskäddan är en långsträckt och brunspräcklig plattfisk med ovanligt stor mun. Munnen går ner till mitten av ögat längs fiskens buksida, vilken är den samma som...
Småspigg
Småspiggen är en mycket vanlig liten fisk som kan bli upp till nio centimeter lång. Normalt blir den dock inte mer än 5-7 centimeter och den är därmed Sveriges minsta...
Lyrtorsk
Lyrtorsken är en fisk med flera namn, den kallas även för bleka och lyra. Den är en typisk torskfisk med tre ryggfenor och två analfenor.
Ålbrosme
Ålbrosmen tillhör en grupp av fiskar som kallas tånglakefiskar. Totalt finns det ungefär 70 arter av tånglakefiskar spridda i jordens alla hav.
Tungevar
I nordiska vatten har vi fyra familjer av plattfiskar: tungor, flundrefiskar, varar och tungevarar.
Taggmakrill
Taggmakrillen finns längs större delen av östra Atlantens kust från Tromsö i Nordnorge ner till Sydafrika. Taggmakrillen och många andra av våra fiskar med sydlig...
Hågäl
Hågälen är relativt enkel att särskilja från andra nordiska små hajar då övre delen av stjärtfenan är mycket lång medan det nedre partiet är väldigt litet.
Fenknot
I svenska vatten har registrerats fem olika knotarter. Mest allmän av dessa är den vanliga knoten som kort och gott kallas knot.
Rödtunga
Rödtungan är allmän i norra Nordsjön, väster om de Brittiska öarna samt längs Nordamerikas östkust.

Sidor

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser