DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Djurlivet i badviken – det händer mer än du tror
Skrubbskäddor och många andra större fiskar kommer in till grundområdena nattetid för att äta.
Det är fler än vi människor som gillar lugna och skyddade havsvikar på sommaren. Redan under våren anländer krabbor, räkor och småfiskar till vikarna. Lagom till...
Närbild – Vinterns speciella fiskar
Tångringbuken är vanlig i algbältet på västkusten under hela vintern.
Om vintern försvinner de allra flesta fiskar i havet ner till djupare vatten för att fly det iskalla ytvattnet. Många dykare gör i stort sett detsamma; det vill säga...
Tobiskung
Tobisar är mycket långsmala silverfärgade fiskar med grågrön till gråblå rygg och vitaktig buk. Den art som är lättast att särskilja från de övriga är tobiskungen,...
Slätvar
I nordiska vatten finns fem arter av varar. Efter piggvaren är slätvaren den näst största arten.
Vitling
Vitlingen är en av våra vanligaste torskfiskar. Många av torskfiskarna kan vara ganska lika utseendemässigt och därmed svåra att hålla isär.
Bergskädda, Microstomus kitt
Bergskäddan är nog den lättaste av våra plattfiskar att känna igen. Den har en spräcklig, rödbrun ovansida, i regel med stora fläckar i gulorange och mörkt brunt.
Havsål, Conger conger
Havsålen liknar den vanliga ålen, men den är grövre och blir betydligt mycket större. Unga havsålar som är jämnstora med vanlig ål kan lätt skiljas från denna på att...
Grå tryckarfisk
Den 27 september 2006 fick fiskaren Claes-Göran Andersson en ovanlig fångst i sin ålryssja vid Askeröfjorden utanför Stenungsund. Personal vid Havsfiskelaboratoriet i...
Fläckig havskatt
Den fläckiga havskatten liknar vår vanliga havskatt i kroppsformen men den har en helt annan färgteckning. Kroppen har som regel en brunaktig grundton och är täckt av...
Lerskädda
Lerskäddan är en långsträckt och brunspräcklig plattfisk med ovanligt stor mun. Munnen går ner till mitten av ögat längs fiskens buksida, vilken är den samma som...
Småspigg
Småspiggen är en mycket vanlig liten fisk som kan bli upp till nio centimeter lång. Normalt blir den dock inte mer än 5-7 centimeter och den är därmed Sveriges minsta...
Lyrtorsk
Lyrtorsken är en fisk med flera namn, den kallas även för bleka och lyra. Den är en typisk torskfisk med tre ryggfenor och två analfenor.

Sidor

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser