DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Tångsnärta
Tångsnärtan finns i norra Atlanten såväl längs Europas som Kanadas kust. Den förekommer längs hela norska kusten, på Island och längs större delen av kusten kring de...
Kolja
Koljan finns längs hela Europas kust ner till Portugal. Den är allmän i Skagerrak och Kattegatt men sällsynt i Öresund och registreras endast någon gång ibland i...
Tejstefisk
Tejstefisken är en långsmal, ålliknande fisk som blir upp till 25 cm lång. Utseendet är ganska karaktäristiskt och den är relativt lätt att skilja från andra svenska...
Större kantnål
Större kantnål är en mycket långsmal fisk med ett huvud som påminner om sjöhästarnas. Kantnålar är nämligen nära släkt med sjöhästar.
Glyskolja
Har du dykt på västkusten har du med största sannolikhet sett en glyskolja. Den är nämligen mycket vanlig, men dåligt känd av allmänheten.
Mulle
Mullen är allmän söderut i Europa längs hela Atlantkusten, i Medelhavet och Svarta havet. Längs Sveriges och Danmarks västkust samt i Norge är den mindre vanlig, men...
Oxsimpan
Oxsimpan är mycket vanlig längs hela Danmarks och södra Norges kust. I Sverige finns den längs hela västkusten samt i Östersjön upp till Ålands hav.
Sandskädda
Sandskäddan är en av de vanligaste plattfiskarna i Nordsjön. Den påminner mycket om skrubbskädda och rödspätta och kan liksom dessa båda arter ha orangefärgade fläckar...
Skorv
Skorven är ett upp till 9 cm långt gråsuggeliknande kräftdjur som är mycket vanligt i Östersjön. Den kallas även för ishavsgråsugga, vilket är ett passande namn då den...

Sidor

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser