DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Naturkrönikan – Kalla hannar och varma honor
Naturkrönikan – Kalla hannar och varma honor
På tropiska och subtropiska stränder över hela världen kravlar havssköldpaddor upp för att lägga sina ägg i den varma sanden. Det krävs helt rätt förhållanden för att...
Naturkrönikan – Den mäktiga Golfströmmen
Här syns Golfströmmens rörelsemönster. Det varma och salta ytvattnet drivs av passad- och västvindar. Nordatlantiska Strömmen grenar av sig och strömmar mot norr. Där bidrar den till Nordeuropas milda klimat. I Norska Havet och Norra Ishavet börjar det sjunka. Ytvattnet blir tungt på grund av nedkylning och för att saltet koncentreras när färskvatten ”fryses ut”. Det kylda salta ytvattnet sjunker och bildar den Nordatlantiska Djuphavsströmmen.
Naturkrönikan – rödlistan
Man vet precis hur många sköldpaddor som kommer för att lägga sina ägg på de enskilda stränderna varje år. Antalet sköldpaddor har minskat på flera håll de senaste åren.
Rödlistan är en mycket viktig lista över hotade arter av djur och växter. Är hammarhajen hotad? Hur är det med torsken i Kattegatt? Svaret finns i den internationella...
Naturkrönikan – därför sjunker fiskarna inte!
Blodet kan nå fiskens simblåsa på två sätt. Antingen genom otaliga parallella blodkapillärer, rete mirabile. Genom en aktiv process kan gas återvinnas från det utgående blodet och vandra över till det inkommande. (A). Eller så sker det genom fina blodkärl som kan absorbera och avlägsna gas från simblåsan. När trycket ska ökas i blåsan hålls de gasabsorberande blodkärlen stängda och transporterar då inget blod. (B).
Många fiskar har simblåsa. Med blåsan klarar de av den nödvändiga avvägningen i vattnet. Läs här om fördelar och nackdelar med att ha simblåsa. Simblåsan är en sinnrik...
Naturkrönikan – elektricitet i havet
En elektrisk ål har en hel rad modifierade muskelceller som var och en kan producera en elektrisk spänning på 0,15 V. Cellerna är ordnade som en rad seriekopplade batterier och tillsammans kan de skapa en urladdning på flera hundra volt.
Soma Bay – Röda havet från norr till söder
Soma Bay
Soma Bay är ett av många små och tillbakalutade resortområden längs Egyptens Rödahavskust. Soma Bay ligger i den nordligaste delen av Safagabukten, cirka 40 kilometer...
Djurens CSI – det genetiska fingeravtrycket
När man jämförde 16 prover av valkött från marknader i Japan och Korea med DNA från kända valarter, fann man att endast nio av de 16 proverna kom från lagligt fångade vikvalar. De resterande kom från knölval, fenval, tumlare och delfin, arter som alla är fredade. Totalt har mer än 1 000 prover av ”vikvalskött” samlats in och undersökts.
Varje dag faller tusentals utrotningshotade djur offer för olovlig jakt och handel. Forskarna och polisen får nu hjälp från ett nytt håll: den lilla molekylen vi känner...
Bakterier i havet
Bakterierna är havets minsta och talrikaste organismer. De lever i alla miljöer från havsytan till djuphaven. Trots sin blygsamma storlek spelar bakterierna en helt...
Hjälp från rymden
Runt om i världens oceaner simmar tusentals utrotningshotade djur omkring med en liten elektronisk manick. Den skickar upp signaler till satelliter i rymden. Sedan kan...
I havets mörka kalla djup
Kaskelotvalen är en av världens största valar. Dess jaktmarker ligger djupt nere i en annan värld. Dit når solen aldrig ner. Vattnet är bara några få grader varmt....
Hormonstörande ämnen i havet
Hormoner reglerar många livsviktiga funktioner hos människor, djur och växter. Exempelvis tillväxten, immunsystemet, ämnesomsättningen och sexlivet.

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser