DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Livet som havsnomad – en kamp mellan två världar
Samhällets ledare Edjie Aljari. Han har precis fångat en muräna, som han sedan sålde för motsvarande 35 kronor.
Ursprungsfolket Badjao är havets mästare. I århundraden har de levt, dykt och fiskat på Suluhavet i södra Filippinerna. I början av januari åkte Erik Abrahamsson från...
Jacques-Yves Cousteau - 100 år
Bland de som kände honom kallades Jacques-Yves Cousteau alltid för JYC (uttalas jiik).
Knappast någon annan har haft större betydelse för dykningen än den legendariske fransmannen med örnnäsan. Han var inte bara med om att utveckla den utrustning vi alla...

Sidor

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser