DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

Syrgas – Gaser för dykning
Syrgas – Gaser för dykning
I den här artikelserien kan du friska upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis tillfoga ännu fler aspekter på dem. I de senaste fem numren har vi gått igenom de...
Vad är DIR? – Anything worth doing is worth doing well
DIR-dykarens karakteristiska position i vattnet med böjda ben och framåtsträckta armar ger den bästa balansen och den mest strömlinjeformade profilen.Det är också den bästa utgånspunkten för att undvika att röra upp slam med fenorna när man simmar.
DIR är ett lite hårdkritiserat och missförstått dyksystem. Anhängarna brukar vara rätt ivriga förespråkare för lycksaligheten inom DIR. Andra anser närmast att DIR är en...
Dykerifysikens alfabet – Henrys lag
Dykerifysikens alfabet – Henrys lag
I den här artikelserien kan du fräscha upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis komplettera dem. Vi har i varje nummer gått igenom de grundläggande fysiklagarna och...
Fotospecial – Nordic Video Workshop 2010
Precis som vid undervattensfoto kräver uv-video att du är en duktig och stabil dykare, så inte bilderna blir skakiga.
Vi älskar alla att dyka. Allra helst vill vi också dela med oss av fascinationen med resten av världen. Bara i sällsynta fall lyckas vi förmedla känslan av viktlöshet...
Pozo Azul – Dykningens Mount Everest
Rick Stanton i Sump 2 med sin AquaZepp-scooter.
Ett brittiskt dykteam skrev historia i september förra året när de genomförde världens längsta penetration av en vattenfylld grotta. Supportdykaren Martyn Farr var med...
Baltic Tech – Teknisk dykkonferens i norra Polen
Ett imponerande antal utrustningsproducenter, framför allt från Polen, ställe ut på konferensen.
Hösten 2010 var en bra säsong för alla som är intresserade av teknisk dykning. Med bara några veckors mellanrum fanns två spännande konferenser i norra Europa. I DYK12/...
Vad är teknisk dykning? – Och var kommer den ifrån?
Vad är teknisk dykning? – Och var kommer den ifrån?
Välkommen till en nyhet i DYK. I varje nummer kommer vi att ha en särskild avdelning i tidningen med artiklar som på ett eller annat sätt har anknytning till teknisk...
Fysik – Daltons lag
Fysik – Daltons lag
I den här artikelserien kan du friska upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis tillföra ytterligare aspekter. I några nummer framöver går vi igenom dykningens...
Uppgift: röj minfälten – Royal Navys VSW-team
Redo att påbörja uppdraget. Helmaskerna ger dykarna möjlighet att kommunicera och de omagnetiska LEBA-apparaterna minimerar riskerna för att minorna utlöses av misstag.
Före varje dyk känner jag hur stressen stiger. Jag sitter i båten, kollar utrustningen, dubbelkollar och ber sedan kompisen att kolla en gång till. Bara för säkerhets...
Prestera på topp – idrottspsykologi möter nöjesdykning
Prestera på topp – idrottspsykologi möter nöjesdykning
Psykologin har relativt nyligen kommit in i idrottens värld. Där handlar den om att åstadkomma framstående prestationer inom en viss idrottsgren. Inte nödvändigtvis om...
CDWS – Egypten rensar upp bland dykcentren
Inspektörsteamet från Chamber of Diving & Watersports. Från vänster Amr, Hussein, Ihab och Hazem.
Egyptiska Röda Havet är favoritmål för många dykare. Nu har CDWS höjt ribban för dykcentren. De har infört ett nytt system för sina inspektioner. Har dykningen i Egypten...
Militär dykutbildning – kraven, kategorierna och utrustningen
Grundutbildningen inleds i bassäng men övergår snart i tillämpade övningar i havet.
Ytan ligger spegelblank och på däck packar dykeleverna koncentrerat upp och klargör sin dykutrustning. Idag är man utomskärs för att öva sökmetoder på djup mellan 20-30...

Sidor

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser