DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

Solo – dykvärldens tabu
För 20 år sedan var dykdatorer inget som man gav till nybörjare. Idag är det en självklarhet på varje handled och konsol. Dekompressionsdykning börjar bli mer accepterat...
Ojamogruvan – tech på finska
Grottdykaren Martyn Farr tar dig med till en av Finlands populäraste dykplatser – Ojamo-gruvan. Platsen är också basen för det finska grottdykningsförbundet. Under sjön...
Sjösjuka – så klarar du dig
Sjösjuka – så klarar du dig
Åksjuka går under alla möjliga färgstarka och målande namn: hälsa på Ulrik, offra till Poseidon, mata hajarna… Alla dykare känner till den. Alla har kanske inte upplevt...
Tills döden skiljer oss åt?
Artikelförfattaren ställs inför ett svårt val; ska han söka efter sin parkamrat trots trytande luftförråd eller lämna kompisen åt sitt öde och återvända till ytan.
En sjunkbomb i fredstid
Det är skönt att veta hur man reagerar i en paniksituation men mindre behagligt att hamna i den. Upplevelsen riskerar också att bli synnerligen dyrköpt. En förliden...
Medvetslös under vattnet
Eleverna från Advanced-kursen befinner sig på 30 meters djup när vatten börjar sippra in i Zoltán’s regulator. Hans försök att förmedla detta till sin parkamrat...
Luften som försvann
Mätaren står på 0 bar! Hans ögon noterar, men hjärnan registrerar inte till att börja med. Han tittar en gång till och ser hur mätaren lutar sig tungt mot den lilla...
Full som en alika
Luften kändes seg som tjära. Jag önskade regulatorn åt fanders. ”Den påstås kunna leverera nog med luft på stort djup för en vuxen karl. Men då menades nog någon...
Växelandning på Thistlegorm
På alla dyk på Thistlegorm förflyttas man liksom tillbaka i tiden i en tidskapsel när man kommer in i vraket. Man återvänder till den ödesdigra natten för 64 år sedan...
Bra sikt – hemsk upplevelse
Jag fyllde på luft i både dräkt och väst. Då stötte jag emot ett klipputsprång ovanför mig. Där blev jag hängande ett ögonblick. Kippande efter luft blandad med vatten...
Iskallt uppvaknande
”När min regulator friflödar inser jag plötsligt att vi befinner oss alldeles för långt från stranden. Istället för att ta min parkamrats alternativa luftkälla kopplar...
Varken luft eller mask
Pulsen låg på topp. Jag visste att jag bara hade en fyralitersflaska att sätta min tillit till. Jag funderade ett kort ögonblick. Sedan var beslutet fattat. Jag iddes...

Sidor

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser