DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Utbildning : Tips

Under dina första dyk bör du först och främst fokusera på att komma in i dykrutinen och koppla av under vattnet.
10 tips – för ungdomar med undervattenskamera
Vissa uppfattar undervattensfotografering som både dyrt och komplicerat, och många dykare tvekar därför att låta sina barn prova på UV-foto. Det är synd, för det är... DYK #57
10 tips – för att hålla värmen
Det är inte ovanligt att vi fryser under våra dyk, både här hemma i Norden och i tropiska vatten. Även en solig sommardag kan det vara rejält kallt, och tecknet för att... DYK #55
Utrustning och armar intill kroppen. Håll benen högt så att inte fenorna slår i bottnen. God avvägning och kontrollerad simteknik hjälper också till att skona miljön. DYK #54
10 tips – för effektiv tryckutjämning
Alla människor tryckutjämnar flera gånger om dagen utan att de tänker på det. När du sjunker spänner du samtidigt musklerna i gommen och öppnar örontrumpeten och släpper... DYK #53
10 tips – för minskad luftförbrukning
10 tips – för minskad luftförbrukning
Du befinner dig i vattnet på 20 meters djup, och är upptagen och fascinerad av de fantastiska intrycken. Din buddy och du själv är på väg i nordostlig riktning när du... DYK #49
10 tips – til at undgå nitrogennarkose
10 tips – til at undgå nitrogennarkose
Kvävenarkosen verkar olika från gång till gång – och varierar från person till person. Några upplever tunnelseende och paranoia. Andra blir bara glada i hatten...... DYK #48
10 tips för att undvika värmeslag
10 tips för att undvika värmeslag
De allra flesta dyker med torrdräkt i våra hav och sjöar, framför allt vid den här årstiden då det börjar bli lite svalare i vattnet. Men medan vattnet är relativt svalt... DYK #47
Ska du dyka från en mindre båt? Är du ny eller erfaren? I alla fall, här är några nya tips för dig, eller några nyanser du kommer att njuta av på ditt nästa dyk från en... DYK #46
Ett par varma handskar, torr luft i flaskorna och en regulator som är ordentligt frysskyddad, det är de viktigaste delarna i den personliga utrusntingen.
Isdykning är utan tvekan den form av dykning som kräver mest utrustning. En komplett utrustad isdykningsoperation påminner mest om en medelstor järnhandel som bestämt... DYK #40
Under dina första dyk bör du först och främst fokusera på att komma in i dykrutinen och koppla av under vattnet.
Om du är relativt ny som dykare, utan flera års erfarenhet, kan det vara en bra idé att gå igenom materialet från din grundkurs (Open Water Diver eller liknande) och... DYK #26
Bemästra ytmarkeringsboj – En viktig färdighet för säker dykning
Till en början underlättar det att träna på att hantera sin SMB stående negativt avvägd på botten.
Att årligen serva sin utrustning eller genomföra ett avrostningsdyk efter varje längre uppehåll är för de flesta en självklarhet. Men hur är det egentligen med...
Shut down or shut up! – Kranövningar i teori och praktik del 2
Vågrätt trim, huvudet tillbakaböjt och den andra armen framåt så att du kan signalera med lampan, – så gör man en korrekt kranstängning.
I förra numret tittade vi på teorin bakom kranövningar och på hur en manifold med isolerkran fungerar. Den här gången handlar det om kranövningar i praktiken, och om hur...

Sidor

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser