DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

Högt – därför gäller andra regler
Högt – därför gäller andra regler
På grundkurserna i dykning får vi lära oss det här om uppstigningstider och andra regler som bara gäller för dyk som startar och avslutas vid havsytan – eller på...
Efter miljontals år har våra mänskliga sinnen vant sig vid att tolka sinnesförnimmelser som om vi befann oss på landbacken. I vatten blir vi ofta lurade. Hjärnan...
Blås – Tips & trix
Det är en dålig vana att blåsa bort vattnet från förstasteget och dess skyddskåpa med tryckluft från din flaska. Förångade vattendroppar tränger då in i regulatorn och skapar kalkavlagringar.
Förstasteget på din regulator är konstruerad för att tåla vatten – utvändigt vill säga. Invändigt kan till och med små mängder vatten lämna kalkfläckar. De rörliga...
Tips & trix – DIN eller min?
I stort sett alla regulatorer på marknaden kan fås med antingen bygelkoppling eller DIN. De flesta kan också relativt lätt konverteras. Om du har en regulator med en bygelkoppling kan du därför antagligen få den ändrad till DIN.
Det är inte alltid den bästa standarden som blir vanligast. På 70-talet vann VHS-formatet videokriget även om betamax höll högre teknisk kvalitet. När det gäller...
Helium – lättare än luft ...
Helium – lättare än luft ...
I vår artikelserie om dykfysik och olika gaser kan du fräscha upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis också lära dig något nytt. Nu har vi nått fram till vår sista...
Argon – ökenvinden i din torrdräkt
Argon – ökenvinden i din torrdräkt
I vår artikelserie om dykfysik och olika gaser kan du fräscha upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis också lära dig något nytt. Argon, gasen vi ska prata om idag, är...
Kuldioxid – och dess kusin kolmonoxid
Kuldioxid – och dess kusin kolmonoxid
I den här artikelserien om dykfysik och olika gaser kan du fräscha upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis komplettera dem med nya. CO2 spelar en viktig roll i...
Kväve – Det tveeggade svärdet
Kväve – Det tveeggade svärdet
I den här artikelserien om dykfysik och olika gaser kan du fräscha upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis komplettera dem med nya. Kväve är en gas vi indirekt...
Syrgas – Gaser för dykning
Syrgas – Gaser för dykning
I den här artikelserien kan du friska upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis tillfoga ännu fler aspekter på dem. I de senaste fem numren har vi gått igenom de...
Dykerifysikens alfabet – Henrys lag
Dykerifysikens alfabet – Henrys lag
I den här artikelserien kan du fräscha upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis komplettera dem. Vi har i varje nummer gått igenom de grundläggande fysiklagarna och...
Fysik – Daltons lag
Fysik – Daltons lag
I den här artikelserien kan du friska upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis tillföra ytterligare aspekter. I några nummer framöver går vi igenom dykningens...
Prestera på topp – idrottspsykologi möter nöjesdykning
Prestera på topp – idrottspsykologi möter nöjesdykning
Psykologin har relativt nyligen kommit in i idrottens värld. Där handlar den om att åstadkomma framstående prestationer inom en viss idrottsgren. Inte nödvändigtvis om...

Sidor

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser