DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

Blås – Tips & trix
Det är en dålig vana att blåsa bort vattnet från förstasteget och dess skyddskåpa med tryckluft från din flaska. Förångade vattendroppar tränger då in i regulatorn och skapar kalkavlagringar.

Blås – Tips & trix

Förstasteget på din regulator är konstruerad för att tåla vatten – utvändigt vill säga. Invändigt kan till och med små mängder vatten lämna kalkfläckar. De rörliga...
Tips & trix – DIN eller min?
I stort sett alla regulatorer på marknaden kan fås med antingen bygelkoppling eller DIN. De flesta kan också relativt lätt konverteras. Om du har en regulator med en bygelkoppling kan du därför antagligen få den ändrad till DIN.

Viden – DIN eller min?

Det är inte alltid den bästa standarden som blir vanligast. På 70-talet vann VHS-formatet videokriget även om betamax höll högre teknisk kvalitet. När det gäller...
Helium – lättare än luft ...
Helium – lättare än luft ...

Helium – lättare än luft ...

I vår artikelserie om dykfysik och olika gaser kan du fräscha upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis också lära dig något nytt. Nu har vi nått fram till vår sista...
Argon – ökenvinden i din torrdräkt
Argon – ökenvinden i din torrdräkt

Argon – ökenvinden i din torrdräkt

I vår artikelserie om dykfysik och olika gaser kan du fräscha upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis också lära dig något nytt. Argon, gasen vi ska prata om idag, är...
Kuldioxid – och dess kusin kolmonoxid
Kuldioxid – och dess kusin kolmonoxid

Kuldioxid – och dess kusin kolmonoxid

I den här artikelserien om dykfysik och olika gaser kan du fräscha upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis komplettera dem med nya. CO2 spelar en viktig roll i...
Kväve – Det tveeggade svärdet
Kväve – Det tveeggade svärdet

Kväve – Det tveeggade svärdet

I den här artikelserien om dykfysik och olika gaser kan du fräscha upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis komplettera dem med nya. Kväve är en gas vi indirekt...
Syrgas – Gaser för dykning
Syrgas – Gaser för dykning

Syrgas – Gaser för dykning

I den här artikelserien kan du friska upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis tillfoga ännu fler aspekter på dem. I de senaste fem numren har vi gått igenom de...
Dykerifysikens alfabet – Henrys lag
Dykerifysikens alfabet – Henrys lag

Dykkerfysikkens alfabet – om dykningens fysiska grundlagar och...

I den här artikelserien kan du fräscha upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis komplettera dem. Vi har i varje nummer gått igenom de grundläggande fysiklagarna och...
Fysik – Daltons lag
Fysik – Daltons lag

Fysik – Daltons lag

I den här artikelserien kan du friska upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis tillföra ytterligare aspekter. I några nummer framöver går vi igenom dykningens...
Prestera på topp – idrottspsykologi möter nöjesdykning
Prestera på topp – idrottspsykologi möter nöjesdykning

Prestera på topp – idrottspsykologi möter nöjesdykning

Psykologin har relativt nyligen kommit in i idrottens värld. Där handlar den om att åstadkomma framstående prestationer inom en viss idrottsgren. Inte nödvändigtvis om...
Dykningens myter - vad är sant och vad är skröna?
Hajen är en varelse som lämnar få dykare oberörda. Många vill berätta om sitt möte och det är sällsynt att man i dom sammanhangen underdriver hajens storlek...

Dykningens myter - vad är sant och vad är skröna?

Det är svårt att undvika dem. Parkamraten har säkert dragit en och annan någon gång. Ute på dykresan inser man att vissa har spritt sig över hela världen. Hemma på...
Fysik – Charles lag
Fysik – Charles lag

Fysik – Charles lag

I den här artikelserien kan du friska upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis tillföra ytterligare aspekter. I varje nummer framöver går vi igenom dykningens...

Sidor

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser