DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Kväve – Det tveeggade svärdet
Kväve – Det tveeggade svärdet
I den här artikelserien om dykfysik och olika gaser kan du fräscha upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis komplettera dem med nya. Kväve är en gas vi indirekt...
Syrgas – Gaser för dykning
Syrgas – Gaser för dykning
I den här artikelserien kan du friska upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis tillfoga ännu fler aspekter på dem. I de senaste fem numren har vi gått igenom de...
Dykerifysikens alfabet – Henrys lag
Dykerifysikens alfabet – Henrys lag
I den här artikelserien kan du fräscha upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis komplettera dem. Vi har i varje nummer gått igenom de grundläggande fysiklagarna och...
Fysik – Daltons lag
Fysik – Daltons lag
I den här artikelserien kan du friska upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis tillföra ytterligare aspekter. I några nummer framöver går vi igenom dykningens...
Prestera på topp – idrottspsykologi möter nöjesdykning
Prestera på topp – idrottspsykologi möter nöjesdykning
Psykologin har relativt nyligen kommit in i idrottens värld. Där handlar den om att åstadkomma framstående prestationer inom en viss idrottsgren. Inte nödvändigtvis om...
Dykningens myter - vad är sant och vad är skröna?
Hajen är en varelse som lämnar få dykare oberörda. Många vill berätta om sitt möte och det är sällsynt att man i dom sammanhangen underdriver hajens storlek...
Det är svårt att undvika dem. Parkamraten har säkert dragit en och annan någon gång. Ute på dykresan inser man att vissa har spritt sig över hela världen. Hemma på...
Fysik – Charles lag
Fysik – Charles lag
I den här artikelserien kan du friska upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis tillföra ytterligare aspekter. I varje nummer framöver går vi igenom dykningens...
Fysik – Boyles’ lag
Fysik – Boyles’ lag
Boyles lag beskriver förhållandet mellan tryck, volym och gasens densitet i slutna eller öppna behållare vid konstant temperatur. Avvägning och tryckutjämning är de två...
Vetenskap – Arkimedes lag
Vetenskap – Arkimedes lag
Dykning är en aktivitet som kan mixas med en rad andra ämnesområden. Man kan lätt koppla ihop sitt intresse för dykning med biologi, sjöfart, fysiologi, teknik,...
Doping – lär av havsdäggdjuren
Doping – lär av havsdäggdjuren
Med rätta kan vi vara lite avundsjuka på djur typ delfiner och sälar. De kan ju hålla andan i en timme eller mer medan de dyker. Vi människor besitter faktiskt delvis...
Blås - och lätta på trycket!
Blås - och lätta på trycket!
Att utjämna tryckskillnader i mellanörat är något av det första nybörjare får lära sig och tryckutjämna kommer du att göra under alla dyk i ditt liv. Men någon gång...
Ljus och vatten - därför luras ögat
Ljus och vatten - därför luras ögat
Säkert har du under många dyk upplevt att du missbedömer avståndet. Du sträcker ut handen efter kompisen, efter en sten eller ett föremål på ett vrak – och handen griper...

Sidor

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser