DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Kall rysare
Hur nerkyld klarar man att bli? Ska man bara bita ihop och fortsätta? Kennett gjorde ett januaridyk. Där lärde han sig skillnaden mellan att frysa i Honduras och i...

Sidor

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser